Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου απ' έξω - π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Ξεκλείδωμα

P5-1507 Unlock with removable keyblade

Τραβήξτε έξω τη λαβή της μπροστινής αριστερής πόρταςΑυτό ισχύει ανάλογα αν το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο ή αριστεροτίμονο. μέχρι την τερματική της θέση έτσι, ώστε να φανεί ο ομφαλός της κλειδαριάς.

Εισάγετε το κλειδί στον ομφαλό της κλειδαριάς.

Γυρίστε το 45 μοίρες δεξιά έτσι, ώστε το αποσπώμενο κλειδί να είναι στραμμένο προς τα πίσω.

Γυρίστε το κλειδί αντίθετα 45 μοίρες στην αρχική του θέση. Αφαιρέστε το κλειδί από τον ομφαλό της κλειδαριάς και αφήστε τη λαβή έτσι, ώστε το πίσω τμήμα της λαβής να εφάπτεται ξανά στο αυτοκίνητο.

Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.

Η πόρτα ανοίγει.

Το κλείδωμα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, αλλά με γύρισμα 45 μοίρες αριστερά, αντί για δεξιά στο βήμα (3).

Απενεργοποίηση του συναγερμού*

Σημείωση

Όταν η πόρτα ξεκλειδωθεί με το κλειδί και ανοίξει, ενεργοποιείται ο συναγερμός.

P5-NONH-1717-Backup start place in tunnel console

Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην ποτηροθήκη.

Απενεργοποιήστε τον συναγερμό ως εξής:

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, στο κάτω μέρος της ποτηροθήκης στην επιμήκη κονσόλα.

Στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης και αφήστε τον.

Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση εκκίνησης - το προειδοποιητικό σήμα σταματά και ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Κλείδωμα

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το αυτοκίνητο με το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού π.χ. σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Μπορείτε να κλειδώσετε την μπροστινή αριστερή πόρτα από τον ομφαλό της σχετικής κλειδαριάς και το αποσπώμενο κλειδί.

Άλλες πόρτες δεν έχουν ομφαλό κλειδαριάς και αντί αυτού έχουν ένα διακόπτη κλειδώματος στο άκρο κάθε πόρτας την οποία πρέπει να πιέσετε χρησιμοποιώντας το αποσπώμενο κλειδί - στη συνέχεια κλειδώνουν/μπλοκάρουν μηχανικά ώστε να μην μπορούν να ανοίξουν απ' έξω.

Οι πόρτες μπορούν ωστόσο να ανοίξουν από μέσα.

P5-1507-XC90- Manual locking

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.

Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Εισαγάγετε το αποσπώμενο κλειδί στην οπή για την ασφάλεια και πιέστε το κλειδί προς τα μέσα μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος, περίπου 12 mm (0,5 in).

Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω. Για να επιστρέψει στη θέση A, η εσωτερική λαβή της πόρτας πρέπει να ανοίξει.

Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε τις πόρτες από το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή με το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας, κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι όλες οι πόρτες ταυτόχρονα.
  • Αν έχετε κλειδώσει μία από τις πίσω πόρτες ενώ είναι ενεργοποιημένες οι μηχανικές ή οι ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών, η πόρτα αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ούτε απ' έξω ούτε από μέσα. Όταν κάποια από τις πίσω πόρτες έχει κλειδωθεί με αυτό τον τρόπο, μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή από το κουμπί κεντρικού κλειδώματος.

Σας βοήθησε αυτό;