Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε μόνο την πόρτα του χώρου αποσκευών, πατώντας ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Χρησιμοποιήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί για να ξεκλειδωθεί η πόρτα του χώρου αποσκευών και να αφοπλιστεί ο συναγερμός.

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Η λυχνία κλειδώματος και συναγερμού στο ταμπλό σβήνει ως ένδειξη ότι ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος για ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Οι αισθητήρες στάθμης και κίνησης του συστήματος συναγερμού και οι αισθητήρες ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών απενεργοποιούνται.

Η πόρτα χώρου αποσκευών είναι ξεκλείδωτη, αλλά παραμένει κλειστή ενώ οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός για τις πόρτες οπλισμένος.

Πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο αφής κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών, για να ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, ξανακλειδώνεται και ο συναγερμός οπλίζει ξανά.

Με προαιρετική ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών* -

Παρατεταμένο πάτημα (περίπου 1,5 δευτερόλεπτο) στο κουμπί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ξεκλείδωτη και ανοικτή, ενώ οι υπόλοιπες πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός για τις πόρτες οπλισμένος.


Σας βοήθησε αυτό;