Διαχείριση μηνυμάτων

Διαχείριση μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διαχείριση μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη

Ο χειρισμός των μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη γίνεται στις προβολές της κεντρικής οθόνης.

P5-1717-HMI refresh-Message in center display

Μήνυμα στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.

Ορισμένα μηνύματα στην κεντρική οθόνη διαθέτουν ένα κουμπί (ή αρκετά κουμπιά στα αναδυόμενα μηνύματα) π.χ. για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μιας λειτουργίας που είναι συνδεδεμένη με το μήνυμα.

Διαχείριση νέου μηνύματος

Για τα μηνύματα με κουμπιά:

Πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί η λειτουργία ή αφήστε το μήνυμα να κλείσει αυτόματα μετά από λίγο.

Το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Για τα μηνύματα χωρίς κουμπιά:

Κλείστε το μήνυμα πατώντας πάνω του ή αφήστε το μήνυμα να κλείσει αυτόματα μετά από λίγο.

Το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Αν ένα μήνυμα χρειάζεται να αποθηκευτεί, τοποθετείται στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.


Σας βοήθησε αυτό;