Διαχείριση μηνυμάτων

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την οθόνη του οδηγού

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.

P5-1717-HMI refresh-Message log in service app

Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα μηνύματα στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού και πρέπει να αποθηκευτούν τοποθετούνται στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη. Παράλληλα στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Μνμ αυτ αποθηκ στην εφαρμ Κατάστ Αυτ.

Ανάγνωση ενός αποθηκευμένου μηνύματος

Για να διαβάσετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα αμέσως:

Πατήστε το κουμπί στα δεξιά του μηνύματος Μνμ αυτ αποθηκ στην εφαρμ Κατάστ Αυτ στην κεντρική οθόνη.

Το αποθηκευμένο μήνυμα εμφανίζεται στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου.

Για να διαβάσετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα αργότερα:

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη.

Η εφαρμογή ανοίγει στην κάτω επιμέρους προβολή στην αρχική προβολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μηνύματα στην εφαρμογή.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα αποθηκευμένα μηνύματα.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να αναπτυχθεί/ελαχιστοποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για το μήνυμα εμφανίζονται στη λίστα και η εικόνα στα αριστερά στην εφαρμογή δείχνει πληροφορίες για το μήνυμα με τη μορφή γραφικών.

Διαχείριση ενός αποθηκευμένου μηνύματος

Στην ανεπτυγμένη λειτουργία, σε ορισμένα μηνύματα υπάρχουν δύο κουμπιά διαθέσιμα για την κράτηση για σέρβις ή την ανάγνωση του εγχειριδίου κατόχου.

Για να κάνετε κράτηση για σέρβις από ένα αποθηκευμένο μήνυμα:

Στην ανεπτυγμένη λειτουργία για το μήνυμα, πατήστε Αίτημα για ραντεβούΚαλέστε για να κλείσετε ραντεβΑνάλογα με την αγορά. Χρειάζεται επίσης να καταχωρηθεί το Volvo ID και το επιλεγμένο συνεργείο. για βοήθεια σχετικά με την κράτηση για σέρβις.

Με Αίτημα για ραντεβού: Η καρτέλα Ραντεβού ανοίγει στην εφαρμογή και δημιουργεί ένα αίτημα κράτησης για εργασίες σέρβις και επισκευής.

Με Καλέστε για να κλείσετε ραντεβ: Η εφαρμογή τηλεφώνου ενεργοποιείται και καλεί ένα κέντρο εξυπηρέτησης για κράτηση για εργασίες σέρβις και επισκευής.

Για να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου για ένα αποθηκευμένο μήνυμα:

Στην ανεπτυγμένη λειτουργία για το μήνυμα, πατήστε Εγχειρίδιο κατόχου για να διαβάσετε το μήνυμα στο εγχειρίδιο κατόχου.

Το εγχειρίδιο κατόχου ανοίγει στην κεντρική οθόνη και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν στο μήνυμα.

Τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.


Σας βοήθησε αυτό;