Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

7 Αποτελέσματα

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Αναγνώριση φωνής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τον φωνητικό χειρισμό για να χειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες στο ηχοσύστημα, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα πλοήγησης της Volvo.

video

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.