Μπροστινό και πίσω παρμπρίζ

Χρήση της αυτόματης σάρωσης του πίσω παρμπρίζ κατά την όπισθεν

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Χρήση της αυτόματης σάρωσης του πίσω παρμπρίζ κατά την όπισθεν

Αν επιλέξετε όπισθεν ενώ βρίσκονται σε λειτουργία οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού παρμπρίζ, θα ενεργοποιηθεί ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ. Η λειτουργία διακόπτεται όταν επιλέξετε άλλη ταχύτητα.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε My CarΥαλοκαθαριστήρες.

Επιλέξτε Αυτόματη σάρωση πίσω υαλοκαθαρ. για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων κατά την όπισθεν.

Εάν ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ έχει ήδη ενεργοποιηθεί στη συνεχή λειτουργία, θα παραμείνει σε αυτή.


Σας βοήθησε αυτό;