Πληροφορίες για τον κάτοχο

Περιήγηση στο εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιήγηση στο εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου από την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Το περιεχόμενο είναι αναζητήσιμο, ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα στις διάφορες ενότητές του.

P5-1717-Settings pane-OM-highlighted

Πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου μπορείτε να αποκτήσετε από την πάνω προβολή.

Για να ανοίξετε το εγχειρίδιο κατόχου - σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη και πατήστε Εγχειρίδιο κατόχου.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι να βρίσκετε πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου. Οι επιλογές είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα του εγχειριδίου κατόχου και από το επάνω μενού.

Άνοιγμα του μενού στο επάνω μενού

Πατήστε στην επάνω λίστα στο εγχειρίδιο κατόχου.

Εμφανίζεται ένα μενού με διάφορες επιλογές για εύρεση πληροφοριών:

Αρχική σελίδα

P5-1617-OM onboard-category symbol-start

Πατήστε στο σύμβολο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα στο εγχειρίδιο κατόχου.

Κατηγορίες

P5-1617-OM onboard-category symbol-category

Τα άρθρα στο εγχειρίδιο κατόχου είναι δομημένα σε κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Το ίδιο άρθρο μπορεί να εμφανίζεται σε αρκετές σχετικές κατηγορίες, για να μπορείτε να το βρείτε ευκολότερα.

Πατήστε το κουμπί Κατηγορίες.

Οι κύριες κατηγορίες εμφανίζονται σε μια λίστα.

Πατήστε σε μια κύρια κατηγορία ().

Εμφανίζεται μια λίστα με υποκατηγορίες () και άρθρα ().

Πατήστε σε ένα άρθρο για να ανοίξει.

Για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, πατήστε το πίσω βέλος.

Quick Guide

P5-1617-OM onboard-category symbol-quick guide

Πατήστε το σύμβολο για να εμφανιστεί μια σελίδα με συνδέσμους προς μια σειρά από άρθρα, η ανάγνωση των οποίων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να εξοικειωθείτε με τις πλέον συνήθεις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα άρθρα μέσω κατηγοριών, αλλά συλλέγονται εδώ για γρήγορη πρόσβαση. Πατήστε σε ένα άρθρο για να το διαβάσετε ολόκληρο.

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στο εξωτερικό και το εσωτερικό

P5-1617-OM onboard-category symbol-exteriorP5-1617-OM onboard-category symbol-interior

Εικόνες επισκόπησης από το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στα διάφορα μέρη έχουν εκχωρηθεί χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που οδηγούν σε άρθρα για τα συγκεκριμένα μέρη του αυτοκινήτου.

Πατήστε Εξωτερικό ή Εσωτερικό.

Οι εικόνες του εξωτερικού ή εσωτερικού του οχήματος εμφανίζονται με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Κάθε χαρακτηριστική λεπτομέρεια σας οδηγεί σε άρθρα που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του αυτοκινήτου. Σαρώστε οριζόντια πάνω από την οθόνη για να περιηγηθείτε στις εικόνες.

Πατήστε σε μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια.

Εμφανίζεται ο τίτλος του άρθρου για το συγκεκριμένο τμήμα.

Πατήστε στον τίτλο για να ανοίξει το άρθρο.

Για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, πατήστε το πίσω βέλος.

Αγαπημένα

P5-1617-OM onboard-category symbol-favorites

Πατήστε το σύμβολο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα που έχουν αποθηκευτεί ως Αγαπημένα. Πατήστε σε ένα άρθρο για να το διαβάσετε ολόκληρο.

Αποθήκευση ή διαγραφή άρθρων ως Αγαπημένα

Για να αποθηκεύσετε ένα άρθρο ως Αγαπημένο, πατήστε το επάνω δεξιά, όταν ένα άρθρο είναι ανοικτό. Όταν ένα άρθρο έχει αποθηκευτεί ως Αγαπημένο, το αστέρι εμφανίζεται "γεμάτο": .

Για να αφαιρέσετε ένα άρθρο από τα Αγαπημένα, πατήστε ξανά στο αστέρι στο τρέχον άρθρο.

Βίντεο

P5-1617-OM onboard-symbol-video

Πατήστε το σύμβολο για να δείτε σύντομα βίντεο με οδηγίες για διάφορες λειτουργίες στο αυτοκίνητο.

Information

P5-1617-OM onboard-category symbol-information

Πατήστε στο σύμβολο για να δείτε πληροφορίες ποια έκδοση του εγχειριδίου κατόχου είναι διαθέσιμη στο αυτοκίνητο καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης στο επάνω μενού

Πατήστε στο στο επάνω μενού του εγχειριδίου κατόχου. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί, όπως "ζώνη ασφαλείας".

Καθώς εισάγετε γράμματα, εμφανίζονται συνιστώμενα άρθρα και κατηγορίες.

Πατήστε στο άρθρο ή την κατηγορία, για να εμφανιστεί.


Σας βοήθησε αυτό;