Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Το πορτάκι της υποδοχής φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ανοίγει χειροκίνητα.

P5-1519-XC90H-Laddningslucka

Πρώτα ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Πιέστε το πίσω τμήμα του καλύμματος και αφήστε το.

Ανοίξτε το κάλυμμα.

Τραβήξτε το κάλυμμα της πρίζας φόρτισης και στερεώστε το στη θήκη συγκράτησης στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος. Βεβαιωθείτε ότι οι λαστιχένιες ζώνες του καλύμματος είναι λυγισμένες προς τα κάτω, για να μην βγει το κάλυμμα από τη θήκη.

Σημαντικό

Τοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης έτσι, ώστε να μην προκαλέσει ζημιά στη βαφή (π.χ. όταν φυσά δυνατά).

Κλείστε το κάλυμμα για την υποδοχή φόρτισης ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.

Σημείωση

Επειδή το καπό του χώρου αποσκευών/πόρτα του χώρου αποσκευών είναι κλειδωμένη ενώ οδηγείτε, πρέπει να ξεκλειδώσετε ξανά το αυτοκίνητο για να ανοίξει το καπό του χώρου αποσκευών/πόρτα του χώρου αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;