Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης, που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Προειδοποίηση

Η φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε γειωμένες και εγκεκριμένες πρίζες 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος). Αν η τάση της πρίζας ή του κυκλώματος της ασφάλειας δεν είναι γνωστή, ζητήστε από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο να ελέγξει την τάση. Η φόρτιση με υπέρβαση της τάσης κυκλώματος της ασφάλειας μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ζημιά στο κύκλωμα της ασφάλειας.

Προειδοποίηση

  • Η προστασία του καλωδίου φόρτισης από υπέρταση συμβάλλει στην προστασία του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρατηρηθεί υπερφόρτωση.
  • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πρίζες με εμφανή φθορά ή ζημιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.
  • Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης σε μπαλαντέζα.
  • Η συντήρηση ή η αντικατάσταση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό σέρβις της Volvo.

Σημαντικό

Ο διακόπτης γείωσης δεν προστατεύει την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος)/ηλεκτρική εγκατάσταση.

P5-1817-Hybrid-Control module hybrid cable (Eu+CH) -smaller

Λυχνίες LEDLED (Light Emitting Diode) μονάδας ελέγχου.

Λυχνία LED 1
Λυχνία LED 2

Αν ο ενσωματωμένος διακόπτης γείωσης της μονάδας ελέγχου ενεργοποιηθεί, η λυχνία LED 2 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ενώ η λυχνία LED 1 σβήνει - ελέγξτε τον ρευματοδότη 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος).


Σας βοήθησε αυτό;