Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης

Οι διάφορες ενδείξεις στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης καθώς και την κατάσταση αφότου η φόρτιση ολοκληρωθεί.

P5-1817-Hybrid-Control module hybrid cable (EU+CH)

Λυχνίες LEDLED (Light Emitting Diode) μονάδας ελέγχου.

Λυχνία LED 1
Λυχνία LED 2

LED 1

LED 2

Κατάσταση

Ερμηνεία

Συνιστώμενη ενέργεια

Αναβοσβήνει με μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει με μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα

Έναρξη

Αυτοέλεγχος

Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο αυτοέλεγχος.

Ανάβει με μπλε χρώμα

Σβηστή

Αναμονή

Το καλώδιο φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

Σβηστή

Αναμονή

Η φόρτιση είναι εφικτή, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Περιμένετε να αρχίσει η φόρτιση.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

Φόρτιση σε εξέλιξη.

  • Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου έχει αρχίσει τη φόρτιση.
  • Φόρτιση σε εξέλιξη.

Περιμένετε μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

Σβηστή

Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Φόρτιση σε εξέλιξη.

Το σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας έχει ανιχνεύσει αυξημένη θερμοκρασία. Η φόρτιση συνεχίζεται με μειωμένο επίπεδο ισχύος.

Επανεκκινήστε τη φόρτιση. Εάν το πρόβλημα επιμένει - απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

Σβηστή

Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Η παρακολούθηση θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί για την πρίζα 230 V.

Επανεκκινήστε τη φόρτιση. Εάν το πρόβλημα επιμένει - απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

Σβηστή

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Ο διακόπτης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης έχει ενεργοποιηθεί.

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 V.
  2. Ο διακόπτης γείωσης επαναρυθμίζεται μετά από 10 δευτερόλεπτα και γίνεται επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου.
  3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην πρίζα 230 V.
  4. Εάν το πρόβλημα επιμένει - απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Ανάβει με κόκκινο χρώμα

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο σε μη γειωμένη πρίζα 230 V.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε γειωμένη πρίζα 230 V. Εάν το πρόβλημα επιμένει - απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή.

Εσωτερική βλάβη. Το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά και πρέπει να επισκευαστεί.

Απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία τεχνικό.


Σας βοήθησε αυτό;