Πληροφορίες υβριδικού

Αποθήκευση μακράς διαρκείας για οχήματα με υβριδικές μπαταρίες

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αποθήκευση μακράς διαρκείας για οχήματα με υβριδικές μπαταρίες

Για να μειωθεί η εξασθένιση της υβριδικής μπαταρίας κατά την παρατεταμένη αποθήκευση (περισσότερο από 1 μήνα) του αυτοκινήτου συνιστάται στάθμη φόρτισης περίπου 25% σύμφωνα με την ένδειξη στην οθόνη του οδηγού.

Προχωρήστε ως εξής:

P5-15w26- State of Charging in the driver display

Εάν είναι περισσότερο φορτισμένη - οδηγήστε το αυτοκίνητο μέχρι να απομείνει το 25%. Αν είναι λιγότερο φορτισμένη - φορτίστε την μπαταρία μέχρι το 25% περίπου.

Αν η αποθήκευση διήρκεσε περισσότερο από 6 μήνες ή αν η στάθμη φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας είναι σημαντικά χαμηλότερη από 25% - φορτίστε ξανά την μπαταρία μέχρι το 25% περίπου για να αντισταθμιστεί η φυσική αποφόρτιση που σημειώθηκε κατά την παρατεταμένη αποθήκευση. Ελέγχετε συνεχώς το επίπεδο φόρτισης στην οθόνη του οδηγού.

Σημείωση

Επιλέξτε ένα δροσερό σημείο όταν πρόκειται το όχημα να μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφευχθεί η γήρανση της μπαταρίας. Το καλοκαίρι το όχημα πρέπει κατά προτίμηση να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο ή στη σκιά αν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, ανάλογα πού είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία.


Σας βοήθησε αυτό;