Πληροφορίες υβριδικού

Δείκτης υβριδικής λειτουργίας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Δείκτης υβριδικής λειτουργίας

Στα προγράμματα οδήγησης Hybrid και Pure, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένας δείκτης υβριδικής λειτουργίας που μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να οδηγεί το αυτοκίνητο με πιο οικονομικό τρόπο.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter changed values

Ο δείκτης υβριδικής λειτουργίας δείχνει με διαφορετικό τρόπο τη σχέση μεταξύ της ισχύος που καταναλώνει το ηλεκτρομοτέρ και της ισχύος που είναι διαθέσιμη.

Σύμβολα στον δείκτη υβριδικής λειτουργίας

P5- 15w19-XC90H - torque bolt -DIM

Δείχνει το τρέχον επίπεδο διαθέσιμης ισχύος του ηλεκτρομοτέρ. Αν η λυχνία είναι 'γεμάτη', σημαίνει ότι το ηλεκτρομοτέρ χρησιμοποιείται.

P5-15w19 - XC90H torque bolt outline

Αν η λυχνία δεν είναι 'γεμάτη', σημαίνει ότι το ηλεκτρομοτέρ δεν χρησιμοποιείται.

P5- 15w19-XC90H - torque drop - DIM

Δείχνει τη στάθμη ισχύος κατά την εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν η λυχνία είναι 'γεμάτη', σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται.

P5-15w19 - XC90H Torque drop outline

Δείχνει το επίπεδο ισχύος όταν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Αν η λυχνία δεν είναι 'γεμάτη', σημαίνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν χρησιμοποιείται.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Ενδεικτική λυχνία που δείχνει ότι η υβριδική μπαταρία φορτίζεται, π.χ. αν το πεντάλ φρένων πατηθεί ελαφρά.

Απαίτηση ισχύος από τον οδηγό

Η ένδειξη στον δείκτη υβριδικής λειτουργίας δείχνει την απαίτηση ισχύος από τον οδηγό ανάλογα πόσο πατά το πεντάλ γκαζιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή στην κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απαίτηση ισχύος από τον οδηγό στην τρέχουσα σχέση μετάδοσης. Ο δείκτης ανάμεσα στο σύμβολο της σταγόνας και του κεραυνού δηλώνει το σημείο στο οποίο τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Παράδειγμα:

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter changed values

Το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία αλλά παραμένει σε στάση, δεν υπάρχει αίτημα ισχύος.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter engine running change values

Το ηλεκτρομοτέρ δεν μπορεί να παράσχει τη ζητούμενη ισχύ κινητήρα και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης τίθεται σε λειτουργία.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter charging change values

Το αυτοκίνητο παρέχει ρεύμα στην μπαταρία, η μπαταρία φορτίζεται, π.χ. όταν ο οδηγός πατά ελαφρά το πεντάλ φρένων ή κατά την πέδηση από τον κινητήρα σε κατηφορικό έδαφος.


Σας βοήθησε αυτό;