Πληροφορίες υβριδικού

Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία με την ηλεκτροκίνηση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία με την ηλεκτροκίνηση

Η αυτονομία του αυτοκινήτου για την ηλεκτροκίνηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.

Η πιστοποιημένη τιμή αυτονομίας του αυτοκινήτου με ηλεκτρικό ρεύμα δεν πρέπει να θεωρείται ως η αναμενόμενη αυτονομία. Η τιμή πιστοποίησης είναι συγκριτική και προκύπτει από συγκεκριμένους κύκλους οδήγησης της ΕΕ. Η πραγματική αυτονομία εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία

Ο οδηγός μπορεί να επηρεάσει ορισμένους παράγοντες, αλλά όχι όλους.

Η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία επιτυγχάνεται υπό εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες όταν όλοι οι παράγοντες επιδρούν θετικά.

Παράγοντες που ο οδηγός δεν μπορεί να επηρεάσει

Υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία σε ποικίλο βαθμό:

 • κυκλοφοριακές συνθήκες
 • οδήγηση σε μικρές αποστάσεις
 • μορφολογία του εδάφους
 • εξωτερική θερμοκρασία και αντίθετος άνεμος
 • κατάσταση και επιφάνεια του οδοστρώματος.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται κατά προσέγγιση η σχέση ανάμεσα στην εξωτερική θερμοκρασία και την αυτονομία, τόσο σε ένα αυτοκίνητο με απενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού του χώρου επιβατών όσο και σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί κανονικά.

Η υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία επιδρά θετικά στην αυτονομία σε έναν βαθμό.

Εξωτερική θερμοκρασία

Απενεργοποιημένο σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών

Κανονικές ρυθμίσεις συστήματος κλιματισμού στον χώρο επιβατών

30 °C (86 °F)

95 %

80 %

20 °C (68 °F)

100 %

90%

10 °C (50 °F)

90 %

80 %

0 °C (32 °F)

80 %

60 %

-10 °C (14 °F)

70 %

40 %

Παράγοντες που ο οδηγός μπορεί να επηρεάσει

Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την αυτονομία έτσι, ώστε να μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο οικονομικά:

 • τακτική φόρτιση
 • Προκαταρκτικός κλιματισμός
 • πρόγραμμα οδήγησης Pure
 • Ρυθμίσεις συστήματος κλιµατισµού
 • ταχύτητα και επιτάχυνση
 • Λειτουργία Hold
 • ελαστικά και πίεση ελαστικών.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται κατά προσέγγιση η σχέση ανάμεσα στη σταθερή ταχύτητα και την αυτονομία, όπου η χαμηλότερη σταθερή ταχύτητα έχει θετική επίδραση στην αυτονομία.

Σταθερή ταχύτητα

100 km/h (62 mph)

50 %

80 km/h (50 mph)

70 %

60 km/h (37 mph)

90 %

50 km/h (31 mph)

100 %

Σημείωση

 • Οι τιμές που παρατίθενται στους πίνακες αφορούν σε καινούργιο αυτοκίνητο.
 • Δεν είναι απόλυτες τιμές, αλλά εξαρτώνται από την οδηγική συμπεριφορά, το περιβάλλον και άλλες συνθήκες.

Σας βοήθησε αυτό;