Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTIReal Time Traffic Information) στο σύστημα πλοήγησης*.

Το RTTI ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ως εξής:

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε ΠλοήγησηΣυμφόρηση.

Επιλέξτε Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε πραγματ. χρόνο για να ενεργοποιηθεί (αντικαθιστά τις συνήθεις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας με το RTTI) ή να απενεργοποιηθεί το RTTI.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με την επικεφαλίδα Όροι και προϋποθέσεις και ένα με την επικεφαλίδα Διαμοιρασμός δεδομένων, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το RTTI.

Αν το αυτοκίνητο αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο όταν η λειτουργία RTTI είναι ενεργοποιημένη, τότε ενεργοποιούνται αυτόματα οι συνήθεις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Η λειτουργία RTTI επανενεργοποιείται όταν η σύνδεση στο διαδίκτυο επανασυνδεθεί.


Σας βοήθησε αυτό;