Προδιαγραφές για υγρά και λιπαντικά

Σύστημα κλιματισμού — προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σύστημα κλιματισμού — προδιαγραφές

Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί ψυκτικό χωρίς φρέον, είτε R1234yf είτε R134a, ανάλογα με την αγορά. Πληροφορίες σχετικά με ποιο ψυκτικό χρησιμοποιεί το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου αναγράφονται σε μια πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Οι συνιστώμενες προδιαγραφές και ο όγκος των υγρών και των λιπαντικών στο σύστημα κλιματισμού αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Πινακίδα A/C

Πινακίδα για R134a

P5-1507-Decal air conditioning

Πινακίδα για R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Επεξήγηση συμβόλων R1234yf

Λυχνία

Σημασία

P5-1507-Symbol caution

Προσοχή

P5-1507-Symbol A/C-system

Κινητό σύστημα κλιματισμού (MAC)

P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system

Τύπος λιπαντικού

P5-1507-Symbol Technician type A/C-system

Απαιτείται καταρτισμένος και πιστοποιημένος τεχνικός για το σέρβις του κινητού συστήματος κλιματισμού (MAC)

P5-1507-Symbol Flammable refrigerant

Εύφλεκτα ψυκτικά

Ψυκτικό

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R134a

Βάρος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

1050 g (2,31 lbs)

R134a

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R134a. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R1234yf

Βάρος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

975 G

R1234yf

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R1234yf. Σύμφωνα με το SAE J2845 (Εκπαίδευση τεχνικών για ασφαλές σέρβις και περιορισμό ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινούμενων οχημάτων), το σέρβις και η επισκευή του συστήματος ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.

Λάδι συμπιεστή

Όγκος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

120 ml (4,06 fl. oz.)

PAG SP-A2

Εξατμιστής

Σημαντικό

Ο εξατμιστής του συστήματος A/C δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται με μεταχειρισμένο εξατμιστή. Ο νέος εξατμιστής πρέπει να φέρει πιστοποίηση και σήμανση σύμφωνα με το SAE J2842.


Σας βοήθησε αυτό;