Χώρος κινητήρα

Έλεγχος και πλήρωση λαδιού κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Έλεγχος και πλήρωση λαδιού κινητήρα

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού.

P5-1507 Filler cap

Σωλήνας πλήρωσηςΟι κινητήρες με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού δεν έχουν δείκτη στάθμης λαδιού..

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε λάδι ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα σέρβις.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια όσον αφορά στη στάθμη λαδιού κινητήρα πριν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Προειδοποίηση

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Αν εμφανιστεί αυτή η λυχνία μαζί με το μήνυμα Στάθμη λαδιού κινητ. Απαιτείται σέρβις, επισκεφθείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Η στάθμη λαδιού ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

Σημαντικό

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Αν εμφανιστεί αυτή η λυχνία μαζί με ένα μήνυμα για χαμηλή στάθμη λαδιού, όπως Στάθμ. λαδ. κιν. χαμ. Συμπληρώστε 1 λίτρο για παράδειγμα, συμπληρώστε μόνο την ποσότητα που αναφέρεται, π.χ. 1 λίτρο (1 quart).

Προειδοποίηση

Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Δείτε τη στάθμη λαδιού στην κεντρική οθόνη

Η στάθμη λαδιού οπτικοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού δείκτη στάθμης λαδιού στην κεντρική οθόνη, όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία. Πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού τακτικά.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε Κατάσταση για να εμφανιστεί η στάθμη λαδιού.

P5-1717-HMI refresh-Oil graphic in centerdisplay

Γραφική απεικόνιση για την στάθμη λαδιού στην κεντρική οθόνη.

Σημείωση

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα αλλαγές κατά την πλήρωση ή την αποστράγγιση του λαδιού. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει οδηγηθεί για 30 km (20 μίλια) περίπου και να έχει παραμείνει σε στάση επί 5 λεπτά με τον κινητήρα σβηστό και σε επίπεδο έδαφος για να είναι σωστή η ένδειξη της στάθμης λαδιού.

Σημείωση

Αν οι συνθήκες για τη μέτρηση της στάθμης λαδιού (χρόνος μετά το σβήσιμο του κινητήρα, κλίση του αυτοκινήτου, εξωτερική θερμοκρασία, κ.λπ.) δεν πληρούνται, θα εμφανιστεί το μήνυμα Μη διαθέσιμη τιμή στην κεντρική οθόνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;