Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν ο χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας αέρα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, η ανακυκλοφορία αέρα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.

Επιλέξτε Χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας αέρα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας αέρα.


Σας βοήθησε αυτό;