Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού για την τρίτη σειρά καθισμάτων*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού για την τρίτη σειρά καθισμάτων*

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.

P5-1507–Climate–Button rear AC

Κουμπί κλιματισμού στην καρτέλα Πίσω σύστημα κλιματισμού στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη και επιλέξτε την καρτέλα για Πίσω σύστημα κλιματισμού.

Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός 3ης σειράς καθισμάτων.

Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού για την τρίτη σειρά καθισμάτων ενεργοποιείται αυτόματα, αν κάποιος επιβάτης στην τρίτη σειρά καθισμάτων προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας του.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το σύστημα κλιματισμού τρίτης σειράς καθισμάτων, αν είναι απενεργοποιημένο το κεντρικό σύστημα κλιματισμού ή το σύστημα κλιματισμού δεύτερης σειράς καθισμάτων.


Σας βοήθησε αυτό;