Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για τα πίσω καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για τα πίσω καθίσματα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα από το μπροστινό κάθισμα

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

Κουμπιά ρύθμισης ανεμιστήρα στην καρτέλα Πίσω σύστημα κλιματισμού στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη και επιλέξτε την καρτέλα για Πίσω σύστημα κλιματισμού.

Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, 1-5.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα για τη δεύτερη και την τρίτη σειρά καθισμάτων* πατώντας στο Κλιματισμ 2ης σειράς καθισμ.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα για την τρίτη σειρά καθισμάτων ακολουθεί την ταχύτητα για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ωστόσο μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ξεχωριστά πατώντας στο Κλιματισμός 3ης σειράς καθισμάτων.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα από το πίσω κάθισμα

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για πρόσβαση στα χειριστήρια.

P5-1717–Climate–Rear climate controls fan

Χειριστήρια ανεμιστήρα στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, 1-5.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

Σημείωση

Η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα δεν είναι εφικτή αν η ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα έχει ρυθμιστεί στη θέση Off.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα πίσω καθίσματος μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο από την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα τη ροή του αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν η ρύθμιση είναι ίδια.


Σας βοήθησε αυτό;