Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

P5-1507–Climate–Buttons fan

Κουμπιά ρύθμισης ανεμιστήρα στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, Off, 1-5 ή Max.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

Σημαντικό

Αν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί εντελώς, το σύστημα κλιματισμού δεν ενεργοποιείται, με κίνδυνο να θαμπώσουν τα παράθυρα από τη μέσα πλευρά.

Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα τη ροή του αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν η ρύθμιση είναι ίδια.


Σας βοήθησε αυτό;