Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για τα πίσω καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για τα πίσω καθίσματα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των πίσω καθισμάτων.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για το πίσω κάθισμα από το μπροστινό κάθισμα

P5-1507–Climate–Buttons temperature rear

Κουμπιά θερμοκρασίας στην καρτέλα Πίσω σύστημα κλιματισμού στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη και επιλέξτε την καρτέλα για Πίσω σύστημα κλιματισμού.

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερής ή δεξιάς πλευράς για να ανοίξει το χειριστήριο.

P5-1507–Climate–Temperature regulation rear

Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

  • σύρετε το χειριστήριο μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία
  • πατήστε +/ για να αυξηθεί/μειωθεί η θερμοκρασία σταδιακά.

Η θερμοκρασία αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για το πίσω κάθισμα από το πίσω κάθισμα

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για πρόσβαση στα χειριστήρια.

P5-1717–Climate–Rear climate controls temperature

Χειριστήριο θερμοκρασίας στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε τα κουμπιά </> αριστερής ή δεξιάς πλευράς στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού της επιμήκους κονσόλας για να μειωθεί/αυξηθεί η θερμοκρασία σταδιακά.

Η θερμοκρασία αλλάζει και η οθόνη στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού δείχνει την καθορισμένη θερμοκρασία.

Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.


Σας βοήθησε αυτό;