Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού για παρμπρίζ και καθρέπτες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης

Η λειτουργία μέγ. αποθάμβωσης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ και τα παράθυρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης από την κεντρική κονσόλα

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένα φυσικό κουμπί για γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία μέγ. αποθάμβωσης.

Με το θερμαινόμενο παρμπρίζ*, η μέγ. αποθάμβωση μπορεί να ενεργοποιηθεί μεμονωμένα μόνο από την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen

Φυσικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα.

Αυτοκίνητα χωρίς θερμαινόμενο παρμπρίζ:

Πατήστε το κουμπί.

Η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ:

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα, για εναλλαγή ανάμεσα στα τρία επίπεδα ρύθμισης:

  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ και μέγ. αποθάμβωση
  • Απενεργοποιημένο

Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Η μέγιστη αποθάμβωση ενεργοποιείται με ορισμένη καθυστέρηση για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση στην ταχύτητα του ανεμιστήρα, αν απενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο παρμπρίζ πατώντας δύο φορές στιγμιαία το κουμπί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης από την κεντρική οθόνη

P5-1507–Climate–Button max defroster

Μέγ. αποθάμβωση στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Max.

Η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Η μέγ. αποθάμβωση απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού και της ανακυκλοφορίας αέρα, ενεργοποιεί τον κλιματισμό και αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5 και τη θερμοκρασία σε HI.

Όταν απενεργοποιήσετε τη μέγ. αποθάμβωση, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αν αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε 5, τα επίπεδα θορύβου αυξάνονται.


Σας βοήθησε αυτό;