Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού για παρμπρίζ και καθρέπτες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης του παρμπρίζ*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης του παρμπρίζ*

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου παρμπρίζ από την κεντρική κονσόλα

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ένα φυσικό κουμπί για γρήγορη πρόσβαση στο θερμαινόμενο παρμπρίζ.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen

Φυσικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα.

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα, για εναλλαγή ανάμεσα στα τρία επίπεδα ρύθμισης:

  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ
  • Ενεργοποιημένο θερμαινόμενο παρμπρίζ και μέγ. αποθάμβωση
  • Απενεργοποιημένο

Το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και η μέγ. αποθάμβωση ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου παρμπρίζ από την κεντρική οθόνη

P5-1507–Climate–Button electric windscreen

Κουμπί για θερμαινόμενο παρμπρίζ στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Ηλεκτρικό.

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Στην άκρη κάθε πλευράς του παρμπρίζ υπάρχει ένα τμήμα τριγωνικού σχήματος που δεν είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενο, και εκεί το ξεπάγωμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Σημείωση

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των πομποδεκτών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνιών.


Σας βοήθησε αυτό;