Κατανομή αέρα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

P5-1507–Climate–Button recirculation

Κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Ανακυκλφ.

Η ανακυκλοφορία αέρα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημαντικό

Αν η ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει περίπτωση να θαμπώσουν τα τζάμια.

Σημείωση

Η ενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα δεν είναι εφικτή όταν το σύστημα αποθάμβωσης είναι ενεργοποιημένο στη μέγιστη ένταση.


Σας βοήθησε αυτό;