Προκαταρκτικός κλιματισμός

Διαγραφή της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Διαγραφή της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μια ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό, που δεν τη χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να τη διαγράψετε.

P5-1507–Climate–Button preconditioning edit timer

Κουμπί για την τροποποίηση της λίστας/διαγραφή της ρύθμισης ώρας στην καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία λίστας.

Πατήστε το εικονίδιο διαγραφής στα δεξιά της λίστας.

Αντί για το εικονίδιο εμφανίζεται το κείμενο Διαγρ..

Πατήστε Διαγρ. για επιβεβαίωση.

Η ρύθμιση ώρας αφαιρείται από τη λίστα.


Σας βοήθησε αυτό;