Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για:

  • Μια ώρα σε μία ημερομηνία
  • Μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.

Σημείωση

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζαΙσχύει για το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης.. Όταν ένας σταθμός φόρτισης δεν είναι πάντοτε ενεργός, π.χ. λόγω χρονοδιακόπτη, ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Αν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα, μπορείτε να δροσίσετε για λίγο τον χώρο επιβατών όταν επικρατεί ζέστη θέτοντας απευθείας σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό.


Σας βοήθησε αυτό;