Σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται διάφορα σύμβολα και μηνύματα σχετικά με το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης.

Τα μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια συσκευή που διαθέτει την εφαρμογή Volvo On Call*.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγούΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι ενεργό.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Προσωρινά μη διαθέσιμο

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Αν το πρόβλημα παραμένει για ένα χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμο, στάθμη καυσίμου πολύ χαμηλήΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση. Γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμ, ισχύς μπαταρίας πολύ χαμηλή

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν η στάθμη φορτίου της υβριδικής μπαταρίας είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμ, μη συνδεδεμ με ηλεκτρική τροφοδοσίαΙσχύει για το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης.

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν το καλώδιο φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Περιορισμέν λειτ, ισχύς μπαταρίας πολύ χαμηλή

Ο χρόνος λειτουργίας για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι περιορισμένος όταν το επίπεδο φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας είναι χαμηλό. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;