Σύστημα θέρμανσης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας του ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας του ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης

Το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου επιβατών και του κινητήρα ενώ οδηγείτε.

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η αυτόματη έναρξη για το ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.

Επιλέξτε Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας του ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά να απενεργοποιείτε την αυτόματη έναρξη του ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης στις μικρές αποστάσειςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο..

Σημείωση

Αν η αυτόματη έναρξη λειτουργίας του ανεξάρτητου συστήματος προθέρμανσης είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να επηρεαστεί η άνεση στον χώρο επιβατών διότι σε αυτή την περίπτωση το σύστημα κλιματισμού δεν θα μπορεί να παράσχει θερμότητα κατά την ηλεκτρική λειτουργία του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;