Σύστημα θέρμανσης

Καλοριφέρ

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Καλοριφέρ

Το σύστημα θέρμανσης συμβάλλει ώστε να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία στον κινητήρα και τον χώρο επιβατών πριν και κατά την οδήγηση.

Το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει δύο υπολειτουργίες:

  • Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση - θερμαίνει τον χώρο επιβατών, αν είναι απαραίτητο, όταν είναι ενεργοποιημένος ο προκαταρκτικός κλιματισμός του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης.
  • Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης - θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα, αν είναι απαραίτητο, κατά την οδήγηση.

Χρησιμοποιείται σύστημα προθέρμανσης είτε καυσίμου είτε ηλεκτρικό, ανάλογα με την αγοράΟι Επίσημοι Διανομείς της Volvo διαθέτουν πληροφορίες σε ποιες αγορές χρησιμοποιείται ποιος τύπος συστήματος θέρμανσης..

Το σύστημα θέρμανσης είναι τοποθετημένο στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός από τον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Μπαταρία και φόρτιση

Το σύστημα προθέρμανσης λειτουργεί από την υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου. Αν η στάθμη φόρτισης στην υβριδική μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.

Καύσιμο και ανεφοδιασμός καυσίμου

Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning

Πινακίδα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Το σύστημα προθέρμανσης χρησιμοποιεί καύσιμο από το κανονικό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε έδαφος με μεγάλη κλίση, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω για να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης με καύσιμο.

Αν η στάθμη στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.

Προειδοποίηση

Το καύσιμο που έχει χυθεί μπορεί να αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν αρχίσετε τον ανεφοδιασμό.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Δείτε στην οθόνη του οδηγού για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα προθέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό το σύμβολο ανάβει όταν το σύστημα λειτουργεί ως σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.


Σας βοήθησε αυτό;