Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

12 Αποτελέσματα

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call.

Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call* και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, η κύρια μπαταρία υποκαθίσταται από την εφεδρική μπαταρία Volvo On Call.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call*

Οι λειτουργίες του συστήματος Volvo On Call είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Αγορές Volvo On Call*

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών με Volvo On Call. Λόγω τύπου κάθε αγοράς, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά περιγράφονται ξεχωριστά και παρατίθενται στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Volvo On Call.

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.