Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, η κύρια μπαταρία υποκαθίσταται από την εφεδρική μπαταρία Volvo On Call.

Η εφεδρική μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Όταν η μπαταρία χρειάζεται σέρβις ή αντικατάσταση, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα, Volvo On Call Απαιτείται σέρβις.

Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;