Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την υπηρεσία φέρουν οι εταιρείες πωλήσεων της Volvo, βλ. παρακάτω πίνακα, και η Volvo Car Corporation. Κάθε επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ορθή πρακτική και την κείμενη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Χώρα

Εταιρείες πωλήσεων

Βέλγιο

Volvo Car Belux

Δανία

Volvo Car Denmark A/S

Ηνωμένο Βασίλειο

Volvo Car UK Ltd

Φινλανδία

Volvo Car Finland Oy Ab

Γαλλία

Volvo Car France

Ελλάδα

Volvo Car Hellas

Ιταλία

Volvo Car Italia S.p.A.

Ολλανδία

Volvo Cars Nederland B.V.

Νορβηγία

Volvo Car Norway AS

Πολωνία

Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Πορτογαλία

Volvo Car Portugal S.A.

Ρωσία

Volvo Car Russia

Ελβετία

Volvo Car Switzerland AG

Ισπανία

Volvo Car España S.L.U.

Σουηδία

Volvo Car Sweden AB

Δημοκρατία της Τσεχίας

Volvo Car Czech Republic s.r.o.

Τουρκία

Volvo Car Turkey Otomobil Ltd.Şti.

Γερμανία

Volvo Car Germany GmbH

Λευκορωσία

Volvo Car Russia

Ουγγαρία

Volvo Autó Hungária Kft.

Αυστρία

Volvo Car Austria GmbH

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τη Volvo με τους συνεργάτες της, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για την παροχή και ανάπτυξη της υπηρεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία;

Η επεξεργασία προσωπικών στοιχείων σχετικά με το Volvo On Call περιλαμβάνει κυρίως τις εξής τρεις κατηγορίες.

  • Προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο πελάτης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του Volvo On Call και σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνίας με τη Volvo, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τύπο υπηρεσίας και διάρκεια.
  • Οι πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από το όχημα όταν σημειωθεί ένα συγκεκριμένο συμβάν που καλύπτεται από το Volvo On Call. Αυτό το είδος μηνύματος περιέχει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN), την ώρα που χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, το είδος της υπηρεσίας, αν οι αερόσακοι έχουν ανοίξει, αν οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί, την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου, την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα και έξω από το όχημα, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοικτά καθώς και τις τελευταίες έξι θέσεις του οχήματος.
  • Στις λοιπές πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με τον πελάτη συμπεριλαμβάνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις με άτομα μέσα στο όχημα, το κέντρο εξυπηρέτησης που παρείχε την υπηρεσία και οι καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν από τον τηλεφωνητή(-τρια) του κέντρου εξυπηρέτησης.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα;

Η Volvo αναθέτει σε τρίτους την παροχή της υπηρεσίας. Αυτοί οι υπεργολάβοι εργάζονται για λογαριασμό της Volvo και μπορεί να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Όλοι οι υπεργολάβοι δεσμεύονται από συμφωνίες βάσει των οποίων πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες ελέγχου

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας Volvo On Call αποθηκεύονται για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετέπειτα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου η Volvo να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο και τις λοιπές διατάξεις. Τα δεδομένα που δημιουργούνται στη διάρκεια συμβάντων που καλύπτονται από το Volvo On Call διαγράφονται τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία του συμβάντος.

Διόρθωση και αποσπάσματα από το μητρώο

Οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των πληροφοριών που είναι ανακριβείς και να λάβουν αποσπάσματα από το μητρώο που δείχνουν ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία. Για τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Volvo. Το αίτημα για απόσπασμα από το μητρώο πρέπει να γίνει γραπτώς και να υπογραφεί από τον αιτούντα, και να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό πελάτη. Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί στην Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενεργοποιώντας τη συνδρομή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οδηγίες σε αυτό το έντυπο, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την υπηρεσία Volvo On Call.


Σας βοήθησε αυτό;