Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Υπηρεσίες Volvo On Call

12 Αποτελέσματα

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Βοήθεια με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Volvo On Call μπορεί να παρέχει πρόσθετη βοήθεια και ασφάλεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού, αν ο κινητήρας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος.

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Αποστολή προορισμών στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 8/1/2018

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call για να αποσταλούν προορισμοί απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου.

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν το αυτοκίνητο κλαπεί, μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα ακινητοποίησης από απόσταση.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call. Μπορείτε επίσης να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της Volvo On Callεφαρμογής ή μέσω τηλεφώνου για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον Επίσημο Διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση (push message) στην εφαρμογή Volvo On Call.

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό, μείνετε από καύσιμο ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας, μπορείτε να καλέσετε βοήθεια με το κουμπί ON CALL ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Εξυπηρέτηση πελατών μέσω Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Πατήστε το κουμπί ON CALL για απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις πελατών.

Άνεση και δυνατότητα χειρισμού με την εφαρμογή Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι χρήστες του Volvo On Call μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν με το αυτοκίνητό τους μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.