Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Υπηρεσίες Volvo On Call

12 Αποτελέσματα

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call*, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Βοήθεια με το Volvo On Call*

Το Volvo On Call μπορεί να παρέχει πρόσθετη βοήθεια και ασφάλεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού, αν ο κινητήρας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος.

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call*

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Αποστολή προορισμών στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call για να αποσταλούν προορισμοί απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου* .

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος

Αν το αυτοκίνητο κλαπεί, μπορεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα ακινητοποίησης από απόσταση.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call*

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call. Μπορείτε επίσης να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της Volvo On Callεφαρμογής ή μέσω τηλεφώνου για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον Επίσημο Διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση (push message) στην εφαρμογή Volvo On Call.

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call*

Αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό, μείνετε από καύσιμο ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας, μπορείτε να καλέσετε βοήθεια με το κουμπί ON CALL ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Εξυπηρέτηση πελατών μέσω Volvo On Call*

Πατήστε το κουμπί ON CALL για απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις πελατών.

Άνεση και δυνατότητα χειρισμού με την εφαρμογή Volvo On Call

Οι χρήστες του Volvo On Call μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν με το αυτοκίνητό τους μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.