Υπηρεσίες Volvo On Call

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call*

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call. Μπορείτε επίσης να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα θυρών μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call

Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου A.

Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί του αυτοκινήτου έχει χαθεί ή έχει κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει η δυνατότητα ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου από απόσταση εντός των επόμενων 5 ημερών με τη βοήθεια του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call μόλις γίνει η απαραίτητη επαλήθευση με τον κωδικό PIN. Μετά από αυτό, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο από απόσταση σύμφωνα με τη σύμβαση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της εφαρμογής Volvo On Call (ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά).

Όταν το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επαληθεύσει τον κάτοχο του αυτοκινήτου ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο μέσω του κωδικού PIN, αποστέλλεται ένα σήμα ξεκλειδώματος στο αυτοκίνητο σύμφωνα με τη σύμβαση.

Πιέστε απαλά μία φορά στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής κάτω από τη λαβή του καπό χώρου αποσκευών/πόρτας χώρου αποσκευών για να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο.

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε όλες τις πόρτες ως συνήθως.

Σημείωση

Αν το λαστιχένιο πλαίσιο αφής στο καπό του χώρου αποσκευών/πόρτα του χώρου αποσκευών δεν πατηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει προκαθοριστεί από το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call, το αυτοκίνητο θα κλειδωθεί ξανά.

Σημείωση

Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο μέσα σε γκαράζ, η λειτουργία απομακρυσμένου κλειδώματος μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω κακής λήψης σήματος.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα με χρήση της εφαρμογής

Εμφανίζεται η κατάσταση για όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Ο οδηγός μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει από απόσταση το αυτοκίνητο έως και πέντε ημέρες από τότε που το αυτοκίνητο κλειδώθηκε. Για λόγους ασφάλειας, απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης για το προσωπικό σας Volvo ID όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδώνεται μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.


Σας βοήθησε αυτό;