Υπηρεσίες Volvo On Call

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον Επίσημο Διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση (push message) στην εφαρμογή Volvo On Call.

Αν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί σύντομα, ειδοποιείται αυτόματα ένας τηλεφωνητής(-τρια) στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On CallΔεν ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B.. Ο τηλεφωνητής(-τρια) επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον/την κάτοχο του αυτοκινήτου μέσω τηλεφώνου. Αν διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, μπορεί να ενεργοποιηθεί η ανίχνευση.

Αν ο συναγερμός απενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο-κλειδί, η υπηρεσία διακόπτεται.


Σας βοήθησε αυτό;