Πίεση ελαστικών

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Η σωστή πίεση στα ελαστικά συμβάλλει στη βελτίωση της σταθερότητας κατά την οδήγηση, εξοικονομεί καύσιμο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των ελαστικών ποικίλει επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν οδηγείτε με πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών, τα ελαστικά μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση στο ταξίδι, το θόρυβο από το οδόστρωμα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα. Επιλέξτε την πίεση ελαστικών που συνιστάται για κρύα ελαστικά, για βέλτιστη απόδοση των ελαστικών και ομοιόμορφη φθορά. Όταν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθεί ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά.

Προειδοποίηση

  • Η πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών είναι η πιο συνήθης αιτία προβλημάτων στα ελαστικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ρωγμές στο ελαστικό, αποκόλληση του πέλματος ή έκρηξη του ελαστικού, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει ξαφνικά τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού.
  • Τα ελαστικά με πολύ χαμηλή πίεση μειώνουν την ικανότητα φόρτωσης του αυτοκινήτου.

Κρύα ελαστικά

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών μόνο όταν τα ελαστικά είναι κρύα.

Τα ελαστικά θεωρούνται κρύα όταν έχουν την ίδια θερμοκρασία με τον αέρα του περιβάλλοντος.

Αυτή η θερμοκρασία κανονικά επιτυγχάνεται όταν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο τουλάχιστον επί τρεις ώρες.

Όταν το αυτοκίνητο διανύσει απόσταση 1,6 km (1 μιλίου), τα ελαστικά θεωρούνται ζεστά. Αν πρέπει να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση από αυτή για να φουσκώσετε τα ελαστικά, ελέγξτε πρώτα και σημειώστε την πίεση των ελαστικών και συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα αέρα μέχρι τη σωστή πίεση όταν φτάσετε στην αντλία αέρα.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία αλλάζει, αλλάζει και η πίεση των ελαστικών. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί κατά 10 βαθμούς, η πίεση των ελαστικών μειώνεται 1 psi (7 kPa). Πρέπει να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τακτικά και να φροντίζετε να είναι σωστή - η σωστή πίεση ελαστικών αναγράφεται στην πινακίδα πληροφοριών ελαστικών του αυτοκινήτου ή στην ετικέτα πιστοποίησης.

Αν ελέγξετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι ζεστά, δεν πρέπει να αφήσετε να διαφύγει αέρας. Τα ελαστικά ζεσταίνονται λόγω της οδήγησης και είναι φυσιολογικό η πίεση να αυξάνεται από την συνιστώμενη πίεση κρύων ελαστικών. Ένα ζεστό ελαστικό με ένδειξη πίεσης μικρότερη ή ίση της συνιστώμενης για κρύα ελαστικά μπορεί να έχει πίεση υπερβολικά χαμηλή.


Σας βοήθησε αυτό;