Χάρτες

Ενημερώσεις χαρτών για παλαιότερα συστήματα πλοήγησης

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες πώς πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις χαρτών για συστήματα εκτός του Sensus Navigation. Τα παλαιότερα συστήματα πλοήγησης δεν μπορούν λάβουν ενημερώσεις χαρτών, αλλά μπορούν να ενημερωθούν με άλλους τρόπους οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Η Volvo παρέχει αρκετά διαφορετικά συστήματα πλοήγησης, τα οποία παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

MapCare™

Το MapCare™ είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Αυτό το άρθρο περιγράφει κυρίως τι περιλαμβάνει η υπηρεσία MapCare™ για τα αυτοκίνητα Volvo έτους μοντέλου 2014 (2013 εβδομάδα 46) και μεταγενέστερα (Life Time MapCare™).

MapCare™

Το MapCare™ είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Αυτό το άρθρο περιγράφει κυρίως τι περιλαμβάνει η υπηρεσία MapCare™ για τα αυτοκίνητα Volvo έτους μοντέλου 2016 και μεταγενέστερα (Life Time MapCare™).

Ενημέρωση χαρτών απευθείας από το αυτοκίνητο

Αν το αυτοκίνητό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, οι χάρτες μπορούν να ενημερωθούν απευθείας από το αυτοκίνητο.

Send to Car

Η λειτουργία Send to Car σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε προορισμούς στο Volvo σας μέσω της εφαρμογής Volvo Cars στις αγορές στις οποίες το Volvo On Call διατίθεται. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) χάρτες από τη διεύθυνση www.here.com.

Send to Car

Η λειτουργία Send to Car σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε προορισμούς στο Volvo σας μέσω της εφαρμογής Volvo Cars στις αγορές στις οποίες το Volvo On Call διατίθεται. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) χάρτες από τη διεύθυνση www.here.com.

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο μέσω Send to Car

Η εφαρμογή Send to Car σας επιτρέπει να αποστείλετε προορισμούς χάρτη στο Volvo σας. Μπορείτε να αποστέλλετε προορισμούς μέσω της εφαρμογής Volvo Cars. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το αυτοκίνητό σας πρέπει να διαθέτει Sensus Connect και Sensus Navigation, και να έχει καταχωρηθεί ένα Volvo ID στο αυτοκίνητο. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Volvo Cars, το αυτοκίνητό σας πρέπει επίσης να διαθέτει Volvo On Call.

Λήψη χαρτών για Sensus Navigation (2016)

Βρείτε και κατεβάστε χάρτες για το Sensus Navigation (2016) εδώ

Λήψη χαρτών για Sensus Navigation (2014)

Βρείτε και κατεβάστε χάρτες για το Sensus Navigation (2014) εδώ

Λήψη χαρτών για Sensus Navigation (2011)

Βρείτε και κατεβάστε χάρτες για το Sensus Navigation (2011) εδώ