Χάρτες & Πλοήγηση

Το Sensus Navigation σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας, στη στάθμευση και να μοιράζεστε τη θέση σας. Εδώ υπάρχουν πληροφ. για τη διαχ/ση των ενημερ. χαρτών κ' τις υπηρεσίες πλοήγησης.