Λήψη (download) χάρτη

MapCareTM

Ενημερώθηκε 1/21/2020

MapCareTM

Το MapCareTM είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Αυτό το άρθρο περιγράφει κυρίως τι περιλαμβάνει η υπηρεσία MapCareTM για τα αυτοκίνητα Volvo έτους μοντέλου 2014 (2013 εβδομάδα 46) και μεταγενέστερα (Life Time MapCareTM).

Χρήση του MapCareTM

Για τα αυτοκίνητα έτους μοντέλου 2014 (2013 εβδομάδα 46) και μεταγενέστερα, έχετε τη δυνατότητα δωρεάν ενημερώσεων χαρτών online (Life Time MapCareTM), βλ. Λήψη (download) χάρτη για το Sensus Navigation. Οι ενημερώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται 1-4 φορές τον χρόνο (ανάλογα με την περιοχή). Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερώσεις χαρτών μέσω του εξουσιοδοτημένου διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Το Life Time MapCareTM θα είναι διαθέσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2025.

Ενημερώσεις χαρτών online

Για την ενημέρωση και λήψη (download) χαρτών online, πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια:

  • Πρόσβαση σε USB memory stick με αρκετή χωρητικότητα για να εκτελεστεί η ενημέρωση στο αυτοκίνητο. Ο μεγαλύτερος χάρτης χρειάζεται USB stick 32 GB. Για το ακριβές μέγεθος χαρτών, βλ. λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε χάρτη.
  • Επαρκής χρόνος για τη λήψη (download) του χάρτη στο αυτοκίνητο (περίπου 1-2 ώρες).
  • Δεν χρειάζεται να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας όσο εκτελείται η ενημέρωση, αλλά ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός. Αν δεν οδηγείτε, συνιστάται να υπάρχει τροφοδοσία από την μπαταρία.

Εισαγωγή στις ενημερώσεις χαρτών online

Οι χάρτες ενημερώνονται σε δύο βήματα. Πρώτα, ο χάρτης κατεβαίνει (download) σε ένα USB memory stick και στη συνέχεια φορτώνεται από το USB memory stick στο αυτοκίνητο. Για μια εισαγωγή, βλ. Λήψη (download) χάρτη για το Sensus Navigation.

Ενημερώσεις χαρτών στο συνεργείο

Ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της Volvo μπορεί να σας βοηθήσει κατά την ενημέρωση και τη λήψη (download) των χαρτών. Οι ενημερώσεις χαρτών είναι δωρεάν, αλλά ο εξουσιοδοτημένος διανομέας μπορεί να χρεώσει τις εργατοώρες που χρειάστηκαν στο συνεργείο για την εγκατάσταση των χαρτών.

Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας αν έχετε προβλήματα με τη λήψη (download) των χαρτών online.

Volvo έτους μοντέλου πριν από το 2014

Για αυτοκίνητα παλαιότερα από το έτος μοντέλου 2014 (2013 εβδομάδα 46), υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσετε ξεχωριστά κουτιά χάρτη σε εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενημερώσεις χαρτών για παλαιότερα συστήματα πλοήγησης ή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

V40, V70, XC70 και S80 από το έτος μοντέλου 2015 έως και το 2019Που διαθέτουν Sensus Connect και Sensus Navigation..

S60, V60 και XC60 από το έτος μοντέλου 2014 έως και το 2018Που διαθέτουν Sensus Connect και Sensus Navigation..

Η γκάμα των μοντέλων, συστημάτων και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Για τα μοντέλα αυτοκινήτου από το έτος μοντέλου 2020 συμπεριλαμβανομένου, ανατρέξτε στο on-line εγχειρίδιο για το εκάστοτε μοντέλο.


Αυτό το άρθρο ισχύει για

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

V40, V70, XC70 και S80 από το έτος μοντέλου 2015 έως και το 2019Που διαθέτουν Sensus Connect και Sensus Navigation..

S60, V60 και XC60 από το έτος μοντέλου 2014 έως και το 2018Που διαθέτουν Sensus Connect και Sensus Navigation..

Η γκάμα των μοντέλων, συστημάτων και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Για τα μοντέλα αυτοκινήτου από το έτος μοντέλου 2020 συμπεριλαμβανομένου, ανατρέξτε στο on-line εγχειρίδιο για το εκάστοτε μοντέλο.


Σας βοήθησε αυτό;