Άδειες χρήσης και εγκρίσεις τύπου

13 Αποτελέσματα

VOLVO V90 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

Έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Spotify Άδεια χρήσης

Η Volvo παρέχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, εφαρμογών και προγραμμάτων με στόχο να κάνει τη χρήση του Volvo σας πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο ασφαλή. Αρκετές από τις εφαρμογές και τα προγράμματα κατασκευάζονται από τρίτες εταιρείες και περιέχουν λογισμικό που συνοδεύεται από άδεια χρήσης του τρίτου κατασκευαστή.

VOLVO S90 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

VOLVO V40 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

VOLVO XC90 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

Οδηγία περί έγκρισης τύπου ραδιοφωνικού εξοπλισμού 2014/53/ΕΕ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για την Οδηγία περί έγκρισης τύπου ραδιοφωνικού εξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.

VOLVO XC40 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

VOLVO S60 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

Έγκριση τύπου για τη μονάδα του ραντάρ

Μπορείτε να διαβάσετε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου στον παρακάτω πίνακα.

Οδηγία περί έγκρισης τύπου ραδιοφωνικού εξοπλισμού

VOLVO V60 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

VOLVO XC60 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH)

Το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACh (ΕΚ 1907/2006) έχει στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες πελάτες των παρεχόμενων προϊόντων τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη συγκέντρωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και παρατίθενται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών (CL), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους θα είναι ασφαλής.Ως Volvo Car Corporation, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACh γενικά, και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.