Πληροφορίες για την υβριδική λειτουργία

Αυτονομία ηλεκτροκίνησης για Twin Engine

Ενημερώθηκε 4/3/2020

Αυτονομία ηλεκτροκίνησης για Twin Engine

Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρομοτέρ του αυτοκινήτου, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μπορείτε να επηρεάσετε την αυτονομία του αυτοκινήτου, φορτίζοντας συχνά το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τον προκαταρκτικό κλιματισμό και προγραμματίζοντας τη διαδρομή σας.

Ηλεκτροκίνηση

Ανάλογα με το οδηγικό στιλ, τη θερμοκρασία και το κλίμα, μεταξύ άλλων, η συνήθης αυτονομία με ηλεκτροκίνηση κυμαίνεται μεταξύ 25-45 km (15-27 mi) για τα S60 T6/T8, V60 T6/T8 και S90/V90, 20-40 km (12-24 mi) για τα XC60/XC90 και 25-50 km (15-30 mi) για το V60 D6/D5.

Η ηλεκτροκίνηση είναι πιο αποτελεσματική για οδήγηση εντός πόλης σε ταχύτητες 30-60 km/h (18-37 mph) με λίγες σύντομες στάσεις και σε θερμοκρασίες μεταξύ 15-20°C. Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης Pure, είναι πιθανό σε τέτοιες συνθήκες να επιτύχετε αυτονομία έως και 45 km (27 mi) για τα S60 T6/T8, V60 T6/T8 και S90/V90, έως 40 km (24 mi) για τα XC60/XC90 και έως 50 km (30 mi) για το V60 D6/D5.

Η αυτονομία με ηλεκτροκίνηση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου ή στην άδεια κυκλοφορίας είναι πιστοποιημένη και βασίζεται σε κύκλους οδήγησης και διατάξεις που ισχύουν στην εκάστοτε αγορά. Αυτή η αυτονομία χρησιμοποιείται όταν συγκρίνονται διαφορετικά αυτοκίνητα μεταξύ τους και δεν αποτελεί αυτονομία αναμενόμενη κατά την τυπική οδήγηση.

Μπορείτε να επηρεάσετε την αυτονομία εσείς οι ίδιοι

Οι παρακάτω συμβουλές και πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση:

  • Φορτίζετε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συχνότερα από το ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Όταν οδηγείτε με ταχύτητα κάτω από 60 km/h (37 mph) κατά την ηλεκτροκίνηση, η αυτονομία μπορεί να αυξηθεί σε σχέση με την οδήγηση με μεγαλύτερη ταχύτητα.
  • Μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη αυτονομία με συνεχή οδήγηση για μεγαλύτερες αποστάσεις, αντί να οδηγείτε σε μικρές αποστάσεις και να φορτίζετε το όχημα ενδιάμεσα. Και αυτό διότι το κιβώτιο ταχυτήτων, ο χώρος επιβατών, τα ελαστικά, κ.λπ. ζεσταίνονται αρκετές φορές όταν η οδήγηση είναι διακοπτόμενη, που σημαίνει ότι καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.
  • Χρησιμοποιείτε, αν είναι εφικτό, τον προκαταρκτικό κλιματισμό στο αυτοκίνητο πριν οδηγήσετε, χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης που είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Στα ψυχρότερα και θερμότερα κλίματα, η αυτονομία μπορεί να είναι μικρότερη κατά την αμιγή ηλεκτροκίνηση.

Για περισσότερες συμβουλές πώς να αυξήσετε την αυτονομία, βλ. εγχειρίδιο κατόχου για το μοντέλο του αυτοκινήτου σας.

Ανάγνωση του eDTE

Επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα οδηγικά στιλ και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία στην ηλεκτροκίνηση, η Volvo έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί μια τιμή έναρξης eDTE (Electric Distance To Empty) όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο. Η τιμή εκκίνησης ορίζει μια τιμή έως αντί μια εκτιμώμενη τιμή για την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση.

  • Ένα πλήρως φορτισμένο S60 T6/T8 που τίθεται σε λειτουργία στο πρόγραμμα Hybrid εμφανίζει τιμή εκκίνησης eDTE έως και 40 km (24 mi). Αν, αντί αυτού, επιλεγεί το πρόγραμμα Pure, το eDTE αυξάνεται κατά 5 km (3 μίλια). Η τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο είναι στη συνέχεια 45 km (27 mi).
  • Ένα πλήρως φορτισμένο V60 T6/T8 που τίθεται σε λειτουργία στο πρόγραμμα Hybrid εμφανίζει τιμή εκκίνησης eDTE έως και 40 km (24 mi). Αν, αντί αυτού, επιλεγεί το πρόγραμμα Pure, το eDTE αυξάνεται κατά 5 km (3 μίλια). Η τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο είναι στη συνέχεια 45 km (27 mi).
  • Ένα πλήρως φορτισμένο XC90/XC60 που τίθεται σε λειτουργία στο πρόγραμμα Hybrid εμφανίζει τιμή εκκίνησης eDTE έως 35 km (21 μίλια). Αν, αντί αυτού, επιλεγεί το πρόγραμμα Pure, το eDTE αυξάνεται κατά 5 km (3 μίλια). Η τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο είναι στη συνέχεια 40 km (24 mi).
  • Ένα πλήρως φορτισμένο V90/S90, που τίθεται σε λειτουργία στο πρόγραμμα Hybrid, εμφανίζει τιμή εκκίνησης eDTE έως 40 km (24 μίλια). Αν, αντί αυτού, επιλεγεί το πρόγραμμα Pure, το eDTE αυξάνεται κατά 5 km (3 μίλια). Η τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο είναι στη συνέχεια 45 km (27 mi).
  • Ένα πλήρως φορτισμένο V60 D6/D5 που τίθεται σε λειτουργία στο πρόγραμμα Hybrid εμφανίζει τιμή εκκίνησης eDTE έως 45 km (27 mi). Αν, αντί αυτού, επιλεγεί το πρόγραμμα Pure, το eDTE αυξάνεται κατά 5 km (3 μίλια). Η τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο είναι στη συνέχεια 50 km (30 mi).

Η διαφορά στις τιμές εκκίνησης οφείλεται στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερη ενέργεια από την υβριδική μπαταρία στο πρόγραμμα Pure και στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο μεταβαίνει στο Κλιματισμός ECO.

17w17 - Support Site - Electricity range

Μειώστε την κατανάλωση καυσίμου και το περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας την ηλεκτροκίνηση του αυτοκινήτου.

Σημείωση

Συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου για το μοντέλο του αυτοκινήτου σας, για περισσότερες πληροφορίες και σημαντικές προειδοποιήσεις.

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

V60 Twin Engine D5/D6 από το έτος μοντέλου 2013 έως και το 2019.

V60 Twin Engine T6/T8 του έτους μοντέλου 2019.

XC60 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2018 έως και το 2019.

S90 Twin Engine και V90 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2018 έως και το 2019.

XC90 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2016 έως και το 2019.

Η γκάμα των μοντέλων, συστημάτων και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Για τα μοντέλα αυτοκινήτου από το έτος μοντέλου 2020 συμπεριλαμβανομένου, ανατρέξτε στο on-line εγχειρίδιο για το εκάστοτε μοντέλο.


Αυτό το άρθρο ισχύει για

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

V60 Twin Engine D5/D6 από το έτος μοντέλου 2013 έως και το 2019.

V60 Twin Engine T6/T8 του έτους μοντέλου 2019.

XC60 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2018 έως και το 2019.

S90 Twin Engine και V90 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2018 έως και το 2019.

XC90 Twin Engine από το έτος μοντέλου 2016 έως και το 2019.

Η γκάμα των μοντέλων, συστημάτων και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Για τα μοντέλα αυτοκινήτου από το έτος μοντέλου 2020 συμπεριλαμβανομένου, ανατρέξτε στο on-line εγχειρίδιο για το εκάστοτε μοντέλο.


Σας βοήθησε αυτό;