Volvo Car produljeno jamstvo

UVJETI I IZNIMKE

Dodatna isključenja koja nisu pokrivena produljenim jamstvom VOLVO CAR:

 • prirodna istrošenost dijelova i materijala uslijed uporabe i uz redovno održavanje vozila,
 • dodatna čišćenja,
 • razbijena i izgrebena stakla,
 • zamjena deformiranih dijelova zbog vanjskih oštećenja ili vanjskih uzroka,
 • balansiranje i centriranje kotača (osim u slučaju povezanih dijelova koji su pokriveni ovim jamstvom),
 • zamjena i podešavanje zupčastog remena (osim ako je tako propisano tehničkim uputama proizvođača u postupku popravka povezanih dijelova koji su pokriveni ovim jamstvom i ako je njegova ranija zamjena izvršena u skladu s intervalima zamjene koje je propisao proizvođač),
 • čišćenje hladnjaka,
 • čišćenje cijevi za dovod goriva, filtara goriva, sustava za ubrizgavanje goriva, pumpe za gorivo i rezervoara goriva koje je potrebno zbog uporabe onečišćenog (kontaminiranog) ili neodgovarajućeg goriva,
 • trošak koji pokriva proizvođač vozila ili su troškovi viši od limita pokrića,

 • Ovaj ugovor ne uključuje pokrića za tjelesne ozljede osoba;  Jamstveni zahtjevi su neosnovani ako je kvar uzročno povezan sa sljedećim:

 • ako je vozilo bilo izloženo mehaničkim ili kemijskim utjecajima (zbog udara, udara kamenja, hrđe iz zraka, industrijskih plinova);
 • upravljanje vozilom bilo je nestručno ili je došlo do preopterećenja vozila;
 • u vozilo su bili ugrađeni neodgovarajući zamjenski dijelovi (neoriginalni dijelovi odnosno dijelovi koji nisu jednake kvalitete kao originalni zamjenski dijelovi i proizvođač vozila VOLVO ih ne dozvoljava ili je vozilo promijenjeno na način koji ne dozvoljava proizvođač vozila VOLVO;
 • nisu bili poštovani propisi vezani za upotrebu, održavanja i njegu vozila (npr. u uputama za uporabu), a posebno ako servisni pregledi nisu bili izvršeni sukladno uputama i smjernicama proizvođača vozila VOLVO;
 • vlasnik ili korisnik nije odmah prijavio i dao otkloniti manjkavosti kada ih je primijetio i koje su bile očite već kod isporuke vozila ili su postale očite kasnije.

 • Produljeno jamstvo ne vrijedi za oštećenja koja nastanu zbog poplava, ratova, zvučnih udara ili nuklearnog zračenja.  Vlasnik ili korisnik je dužan:

 • upotrebljavati vozilo u skladu s odredbama navedenim u ”Uputama za uporabu”;
 • provjeriti jesu li podaci o vozilu i redovnim servisima pravilno uneseni u za to predviđena mjesta;
 • u slučaju poteškoća s vozilom koje ukazuju na mogući nastanak kvara, vozilom upravljati oprezno i obavijestiti ovlaštenog servisera;
 • vozilo za vrijeme popravka po produljenom jamstvu ostaviti kod ovlaštenog servisera u skladu s propisima. • Produženo jamstvo VOLVO CAR ne vrijedi za:

 • vozila koja se upotrebljavaju u sportskim trkama ili za testiranje brzine;
 • nestandardna ili izmijenjena vozila;
 • vozila koja se upotrebljavaju za obavljanje komercijalne djelatnosti, vozila za iznajmljivanje (npr. taxi, vozila auto-škole, policije), policijska vozila, vozila hitne pomoći.


 • UVJETI AKTIVIRANJA PRODULJENOG JAMSTVA

  Vlasnik ili korisnik vozila koji želi aktivirati usluge iz produljenog jamstva mora: • Prijaviti kvar u ovlaštenom servisu za marku vozila u svojoj državi, u roku od 7 dana od saznanja za kvar, koji odlučuje o načinu popravka vozila u skladu s preporukama proizvođača;
 • Predočiti valjano ispunjenu servisnu knjižicu s ovjerenim servisnim pregledima u skladu s prijeđenom kilometražom i preporukama proizvođača;
 • Predočiti knjižicu produljenog jamstva i potvrdu o produljenom jamstvu;
 • U slučaju kvara brojila kilometara, vlasnik ili korisnik vozila se mora pobrinuti za popravak brojila pri ovlaštenom servisu u najkraćem mogućem roku i o tome obavijestiti ovlaštenog prodavatelja vozila kod kojeg je zaključen ugovor, također i u slučaju kada je kvar nastao u redovnom jamstvenom roku proizvođača.


 • PRODULJENO JAMSTVO NIJE MOGUĆE AKTIVIRATI:

 • ako se vozilo koristi na način koji nije u skladu s uputama proizvođača (npr. preopterećenje, korištenje u sportskim priredbama i sl.);
 • ako je kvar posljedica manjkavog i/ili nepravilnog održavanja vozila, koje nije u skladu s pravilima i smjernicama proizvođača vozila VOLVO;
 • ako vozilo nije održavano prema uputama proizvođača koje su navedene u Priručniku održavanju vozila, posebno ako nisu bili poštovani propisani vremenski ili kilometarski servisni intervali;
 • ako je bilo zahvata na brojilu kilometara bez znanja ovlaštenog prodavatelja/distributera vozila ili osiguratelja.


 • O nastalom kvaru u vrijeme radnog vremena prodavatelja ili servisera u Republici Hrvatskoj, gdje je vozilo bilo preuzeto zajedno s produljenim jamstvom, vlasnik ili korisnik vozila se može dogovoriti za plaćanje troškova popravka neposredno izvođaču popravka u inozemstvu. Ukoliko takav dogovor nije moguć, vlasnik ili korisnik vozila sam podmiruje troškove popravka. Po povratku u Republiku Hrvatsku obraća se prodavatelju vozila, koji je izdao knjižicu produljenog jamstva i po predočenju dokaza o nastalom kvaru traži povrat troškova popravka (u opsegu ugovorenog jamstva i pokrića troškova).

  Produljeno jamstvo Volvo Car usluga je osiguravajuće kuće TRIGLAV, d. d. Vrijedi od isteka tvorničkog jamstva pod uvjetima navedeni u osiguravajućoj polici i knjižici produljenog jamstva Volvo. Volvo Car Corporation nije stranka ugovornog odnosa.