Volvo Car produljeno jamstvo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj vozila VOLVO kao voditelj obrade baze podataka vodi, održava i vrši nadzor baze podataka kupaca kao i baze podataka korisnika ostalih usluga.

Prodavatelj vozila VOLVO kao voditelj obrade baze podataka obrađuje prikupljene podatke o kupcima, odnosno korisnicima usluga za potrebe ispunjenja ugovornih obveza u svojstvu ovlaštenog prodavatelja vozila VOLVO, koji je sklopio ugovor o usluzi „produljenog jamstva“ te izrađuje analize i priprema mjere za poboljšanje kvalitete usluga i slanje reklamnog i drugog materijala koje izdaje proizvođač vozila VOLVO.

Vođenje, nadzor i upravljanje bazom osobnih podataka te prijenos podataka trećim osobama detaljno je utvrđen Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka i katalogom baza osobnih podataka koje vodi prodavatelj vozila VOLVO CAR. Potpisivanjem "potvrde o produljenom jamstvu" vlasnik ili korisnik vozila potvrđuje da je upoznat da se njegovi osobni podaci prenose u Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb u svrhu prijavljivanja zahtjeva za jamstvo te da se isti obrađuju sukladno Informaciji o obradi podataka koja se tom prilikom uručuje vlasniku ili korisniku vozila. U slučaju prijenosa vlasničkih prava na vozilu na drugu osobu ili u slučaju uništenja vozila, podaci o kupcu odnosno vlasniku ili korisniku vozila će se izbrisati ako kupac, vlasnik ili korisnik vozila o tom događaju obavijesti Triglav osiguranje d.d..

Produljeno jamstvo Volvo Car usluga je osiguravajuće kuće TRIGLAV, d. d. Vrijedi od isteka tvorničkog jamstva pod uvjetima navedeni u osiguravajućoj polici i knjižici produljenog jamstva Volvo. Volvo Car Corporation nije stranka ugovornog odnosa.