Tim izvršnih direktora

Hakan Samuelsson

Predsjednik i glavni izvršni direktor Volvo Car Group

Hans Oscarsson

Viši potpredsjednik, Financijski direktor

Lex Kerssemakers

Viši potpredsjednik, Strategija proizvoda i vozilo Upravljanje linijom

Alain Visser

Viši potpredsjednik, Marketing, Prodaja i služba za korisnike

Lars Danielsson

Viši potpredsjednik, Poslovanje u Kini

Thomas Ingenlath

Viši potpredsjednik, Dizajn,

Paul Welander

Viši potpredsjednik, Ljudski potencijali i upravljanje kakvoćom

Maria Hemberg

Viši potpredsjednik, Glavni savjetnik

Johathan Goodman

Viši potpredsjednik, Korporativne komunikacije