Realistični uvjeti vožnje: Pregled

Nova testna procedura omogućava prednosti za korisnike - laboratorijska mjerenja će realističnije prikazati potrošnju goriva vašeg automobila na cesti.

* Testna temperatura u laboratoriju je smanjenja u dometu od 20°C do 30°C do zadane točke od 23°C i korekcije temperature (potrebno ju je razviti) za reprezentativnu regionalnu ambijentalnu temperaturu.