Odredbe i uvjeti

Globalne odredbe i uvjeti Povrata za Recharge

Updated 6/29/2020

Globalne odredbe i uvjeti Povrata za Recharge

Odredbe o Povratu iznosa struje

Korporacija Volvo Cars, švedska kompanija s matičnim brojem 556074-3089, na adresi 405 31 Göteborg, Švedska, zajedno sa svojim podružnicama i djelatnoj mreži ("Volvo Cars" ili "mi", "nas" ili "naš") bi željela izvršiti povrat iznosa troškova struje u svezi s upotrebom vašega vozila Volvo Car ("Povrat iznosa struje").

Na nekim će tržištima podružnica korporacije Volvo Cars biti pravna osoba koja vrši Povrat iznosa struje. Obavijestit ćemo vas ako se to odnosi na vaše sudjelovanje u programu Povrata iznosa struje.

Povrat iznosa struje je dostupan samo na određenim tržištima.

Kako sudjelovati

Za sudjelovanje u Povratu iznosa struje:

 • prihvatite ove Odredbe o Povratu iznosa struje i Odredbe i uvjete usluga korporacije Volvo Cars prije početka Roka za povrat.
 • morate imati oznaku Volvo ID, aktivnu pretplatu na Volvo on Call i aktivirati funkciju "vozačev dnevnik" u aplikaciji Volvo on Call.
 • morate biti vlasnik ili Primarni vozač Vozila za povrat iznosa struje.
 • fizička osoba mora imati najmanje 18 godina.
 • morate biti rezident ili registrirani na tržištu na kojem je registrirano Prihvatljivo PHEV vozilo.
 • morate bili vlasnikom ili se koristiti Prihvatljivim PHEV vozilom tijekom cijelog Roka povrata.

Povrat iznosa struje nije dostupan za kratkoročan najam, kao ni za djelatnike, podizvođače, ili njihove obitelji, korporacije Volvo Cars i njezinih povezanih društava.

Na nekim tržištima ćete u svrhu postupanja u skladu s lokalnim propisima možda morati stupiti u kontakt sa zasebnim subjektom korporacije Volvo Cars ili subjektom iz naše mreže.

Daljnje odredbe specifične za neko tržište mogu biti naknadno objavljene s više pojedinosti o funkcioniranju Povrata iznosa struje.

Kako funkcionira Povrat iznosa struje?

Definicije koje se upotrebljavaju u ovim Odredbama o Povratu iznosa struje:

 • "Iznos povrata" označava iznos izračunat kao umnožak kilovatsati do najviše 3.000 kWh koji se koriste u Prihvatljivom PHEV vozilu tijekom Roka povrata i Potrošačke cijene struje u vašoj zemlji.
 • "Potrošačka cijena struje" označava cijenu koja se naplaćuje potrošačima po kWh za struju koju određuje Volvo, na temelju javnih izvora informacija, koja je fiksna tijekom Roka povrata.
 • "Prihvatljivo PHEV vozilo" označava svako Volvo Cars Plug-in hibridno električno vozilo koje je naručeno, ili za koje je dogovorena pretplata za program Care by Volvo, nakon Trenutka 2 (1. prosinca 2019.) i prije 1. lipnja 2020. ili kasnijeg datuma ako korporacija Volvo Cars produlji ovaj rok.
 • "Primarni vozač" je određen u Odredbe i uvjeti za usluge korporacije Volvo Cars, a uključuje pretplatnika Care by Volvo u svrhu ovih odredaba o Povratu iznosa struje.
 • "Rok povrata" označava rok od najviše 12 mjeseci od prve upotrebe Prihvatljivog PHEV vozila koja nastupi nakon ažuriranja VoC radi dodavanja alata za korištenje i praćenje upotrebe električne energije.

Možete se koristiti aplikacijom Volvo on Call da biste vidjeli količinu struje koju upotrebljava vaše Vozilo za povrat iznosa struje i procjenu Povrata u datom trenutku. Volvo Cars će odrediti stvaran i konačan iznos Povrata.

Volvo Cars može upotrebom usluga povezivosti vašeg Prihvatljivog PHEV vozila bilježiti upotrebu struje i izvješćivati te podatke vama putem aplikacije Volvo on Call. Podaci zabilježeni u vozačevu dnevniku su samo naznaka i nisu savršeno očitanje stvarno utrošene struje, te se ova usluga pruža na temelju zatečenog stanja, bez ikakve vrste jamstva ili dostupnosti na temelju neprekinutosti, sigurnosti i bez kvarova, ili glede kvalitete, točnosti, pravodobnosti, istinitosti, cjelovitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od tih podataka.

Korporaciji Volvo Cars potreban je razborit rok nakon završetka Roka povrata radi obrade i analize podataka iz Vozačeva dnevnika prije nego što isplata Povrata bude moguća. Isplata Povrata može biti podložna Posebnim odredbama trećih strana.

Sva struja koja se troši u razdobljima kada isključite Vozačev dnevnik tijekom Roka povrata bit će isključena iz Povrata.

Povrat struje je neprenosiv i nije dostupan u slučaju prodaje vozila trećoj strani ili drugom vlasniku, ili ako istekne ili je prekinuta pretplata programa CbV unutar Roka povrata. Ako je više od jedne oznake Volvo ID povezano s Električnim vozilom, platit će se samo jedan Povrat.

Klijenti voznog parka i automobili voznog parka

Vlasnik voznog parka je odgovoran za svaki ugovor koji sklopi s korisnicima svojih vozila koja su Prihvatljiva PHEV vozila. Povrat za vozila voznog parka bit će izvršen Primarnom vozaču čija je aplikacija Volvo on Call povezana s Prihvatljivim PHEV vozilom. Svaki Primarni vozač koji želi sudjelovati u Povratu iznosa struje je odgovoran za osiguravanje dopuštenja za povezivanje Prihvatljivog PHEV vozila s Povratom iznosa struje, uključujući ali bez ograničavanja na suglasnost poslodavca, osiguravateljne ili leasing kompanije.

Odricanje od obveza i odgovornost

Volvo koristi razborite napore kako bi osigurao dostupnost Povrata iznosa struje prihvatljivim korisnicima, ali ne može biti odgovoran u slučaju da Povrat iznosa struje nije dostupan ili za bilo koju štetu nastalu od strane Primarnog vozača u svezi s korištenjem Povrata iznosa struje.

Volvo Cars pridržava pravo povlačenja ili izmjene i dopune ovih odredbi i uvjeta bez prethodne obavijesti u bilo koje vrijeme, zbog bilo kojeg razloga, i bez odgovornosti za takvo činjenje.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita vaše privatnosti i privatnosti svih drugih kupaca za nas je od najveće važnosti. Vaše korištenje Povrata iznosa struje podliježe pravilima korporacije Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca Volvo Car Group.

Ako imate bilo kakvih pitanja glede Povrata iznosa struje, molimo da nam se obratite na:

georg.hohenecker@volvocars.com


This article is applicable to


Did this help?