Odredbe i uvjeti

Google Local Search Uvjeti usluge

Updated 11/25/2019

Google Local Search Uvjeti usluge

Prilikom prvog pokretanja aplikacije Google Local Search morate prihvatiti Uvjete usluge (pogledajte poveznice u nastavku) da biste mogli upotrebljavati aplikaciju. Ovo odobrenje se uvijek daje u automobilu.

Google Maps/Google Earth Uvjeti usluge

a. https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html

b. http://maps.google.com/help/terms_maps.html (uključujući https://policies.google.com/privacy)

c. https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms

Kako biste mogli upotrebljavati aplikaciju Google Local Search, morate prihvatiti i Uvjete usluge OVDJE.


This article is applicable to


Did this help?