Zaštita privatnih podataka

10 Results

Informativna obavijest - Analitika podataka o vozilu

Updated 5/11/2020

Informativna obavijest - Analitika podataka o vozilu

Voditelj obrade

Volvo Car Corporation, švedska pravna osoba s matičnim brojem društva 556074-3089 na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, u daljnjem tekstu: "Volvo", "mi", "naš" i "nas", u svojstvu Voditelja obrade će obrađivati vaše osobne podatke na način opisan u nastavku.

Svrha i pravna osnova obrade

Volvo Cars treba prikupljati i izvješćivati podatke o emisijama u sklopu uredbe EU (EZ) 692/2008 - Prilog 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Svrha obrade podataka koje bilježi vozilo jest da Volvo Cars provodi istraživanja i razvoj proizvoda, primjerice u svrhu unaprjeđenja i praćenja kvalitete vozila i njegovih sigurnosnih funkcija. Svrha te obrade jest također upravljati jamstvenim obvezama kompanije Volvo Cars i ispuniti zakonske zahtjeve koji se odnose na podatke o emisijama motora.

Pravna osnova za obradu jest legitimni interes na temelju gore-navedenih svrha.

Pravna osnova za otkrivanje stvarnih podataka o emisijama motora jest pridržavanje Volvovih pravnih obveza.

Kategorije podataka

Prikupljamo podatke kao što su stanje i statistike komponenata vozila, osnovni statistički podaci o upotrebi automobila, npr. brojač kilometara ili broj pokretanja/zaustavljanja (start/stop broj), kako upotrebljavate i komunicirate s funkcijama i uslugama vozila koji daju rezultat u obliku statističkih podataka za usporedbu sa statističkim podacima komponenata, podaci o vozilu koji identificiraju hardver vozila i njegov softver, kodovi pogrešaka dijagnostike (DTC-ovi), podaci senzora iz sustava aktivne sigurnosti vozila i identifikacijski broj vozila (VIN).

Također prikupljamo sigurnosne podatke kao što je neovlašten pristup, vjerodostojnost softverskih nadogradnji, nepravilnosti u mreži vozila (otkrivanje upada). Uz to, prikupljat ćemo parametre vozila koji se odnose na emisije.

Otkrivanje / Primatelji vaših osobnih podataka / Prijenos

Gore navedene kategorije podataka prenose se iz vašega vozila u Volvo Cars. Parametri vozila koji se odnose na praćenje emisija izvješćuju se nadležnim tijelima sukladno lokalnim propisima. Podaci o vozilu bit će u gore-navedene svrhe otkriveni našim podružnicama i poslovnim partnerima koji će ih obrađivati kako bi izvršili posao u ime Volva.

Glede naših poslovnih partnera koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog područja (EGP), prenosit ćemo vaše osobne podatke na temelju Standardnih ugovornih odredbi koje je prihvatila Europska komisija.

Rok zadržavanja

Zadržat ćemo podatke koji se odnose na zakonske obveze u roku do 3 godine nakon prikupljanja, osim ako nemamo obvezu duljeg roka obrade određenih osobnih podataka zbog zakonskih obveza. Podaci o sigurnosnim incidentima, podaci o događajima iz sustava aktivne sigurnosti i drugi podaci zadržat će se 2 godine.

Vaša prava i kontakt podaci

Kao fizička osoba, ovlašteni ste na određena prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Prava koja se odnose na ovu obradu podataka o vozilu su:

Pravo pristupa

Imate pravo zatražiti kopiju vaših osobnih podataka koje pohranjujemo.

Pravo na ispravak

Želimo osigurati da su vaši osobni podaci točni i ažurirani. Možete nas zatražiti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netočnima.

Pravo na brisanje

Također imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako su vaši podaci obrađivani na nezakonit način.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu / ograničenje obrade

Uz to imate pravo na prigovor te na prekid našeg prikupljanja podataka iz vozila te na ograničenje obrade u određenim okolnostima.

U svrhu prekida prikupljanja gore-opisanih podataka koje bilježi vozilo, kao vlasnik vozila trebate kontaktirati našu Službu za kupce, bilo telefonom, e-poštom ili putem obrasca opisanog u nastavku. Kako biste pronašli kontakt podatke za vaše tržište, molimo posjetite poveznicu support.volvocars.com/contact.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo kršeći zakone i propise o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo u Švedskoj je 'Datainspektionen' na adresi:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Švedska

Ako želite ostvariti svoja prava, molimo upotrijebite naš INTERNETSKI OBRAZAC.

Za više informacija o vašim pravima u vezi s obradom vaših osobnih podataka i o kontaktnim podacima za daljnje informacije i pritužbe, kao i za kontaktne detalje našeg Službenika za zaštitu podataka, molimo poogledajte Volvo Car Group Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca (https://support.volvocars.com/privacy).


This article is applicable to


Did this help?

Informativna obavijest - Kupnja Usluga

Da bi vam Volvo Car Corporation („Volvo", „mi") mogao pružati sve funkcije povezane s Kupnjom Usluga, trebamo obrađivati određene podatke.

Informativna obavijest – Volvo ID

Da bi vam Volvo Car Corporation mogao pružati sve funkcije povezane s Volvo ID oznakom, trebamo obrađivati određene podatke.

Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca

Informativna obavijest – Connected Safety

Da bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”, „nas”) mogao pružati sve funkcije povezane s uslugom Connected Safety, trebamo obrađivati određene podatke.

Pravni kontakti

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, privatnosti ili drugim pravnim pitanjima, molimo da upotrijebite odgovarajuće kontaktne informacije u nastavku.

Pravni dokumenti i upravljanje podacima

Mi iz korporacije Volvo Car Group želimo vam ponuditi Usluge koje vaše iskustvo s Volvom čine što je više moguće sigurnim, jednostavnim i ugodnim.

Informativna obavijest - Opća analiza podataka u svrhu istraživanja i razvoja proizvoda i usluga

Informativna obavijest – Glasovno slanje poruka

Kako bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”) mogao pružati sve funkcije povezane s Glasovnim slanjem SMS-a, trebamo obrađivati određene podatke.

Informativna obavijest – Volvo On Call

Kako bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”) mogao pružati sve funkcije povezane s uslugom Volvo On Call, trebamo obrađivati određene podatke, uključujući osobne podatke.