Zaštita privatnih podataka

10 Results

Informativna obavijest - Analitika podataka o vozilu

Informativna obavijest - Kupnja Usluga

Updated 4/9/2020

Informativna obavijest - Kupnja Usluga

Da bi vam Volvo Car Corporation („Volvo", „mi") mogao pružati sve funkcije povezane s Kupnjom Usluga, trebamo obrađivati određene podatke.

Voditelj obrade

Korporacija Volvo Car, švedska pravna osoba s matičnim brojem društva 556074-3089 na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, u daljnjem tekstu: "Volvo", "mi", "naš" i "nas"", u svojstvu Voditelja obrade će obrađivati vaše osobne podatke na način opisan u nastavku.

Svrha i pravna osnova obrade

Pozivamo vas da kupujete Usluge od nas putem interneta. "Usluga" označava uslugu kupljenu od Volva koja se može naručiti upotrebom oznake Volvo ID, a koja uključuje ali nije ograničena na povezane usluge (kao što je pretplata na Volvo on Call), aplikacije i drugi softver.

Obrađujemo osobne podatke koje nam dajete u svezi s vašom kupnjom Usluga, kako bismo vam omogućili da obavite kupnju.

Svrha naše obrade jest upravljati vašom kupnjom i pratiti ju (od kupnje do isporuke) uključujući bilo koje potrebne kontakte s nadležnim tijelima u svrhu službenog izvješćivanja, upravljanje vašim zahtjevom za odnosne Usluge, praćenje isporuke, te prenošenje nadogradnji koje se odnose na Usluge koje ste kupili. Pravni temelj naše obrade vaših osobnih podataka jest nužnost obrade u svrhu izvršenja ugovora koji smo sklopili s vama.

Anonimizirat ćemo osobne podatke koje nam dajete i obraditi ih u svrhu statističke obrade, istraživanja i razvoja. Pravni temelj jest nužnost obrade u svrhu naših legitimnih interesa.

Kategorije podataka

Prikupljamo podatke kao što su vaši kontaktni podaci i podaci o vašoj obvezi plaćanja PDV-a.

Također možemo prikupljati VIN broj vašega vozila i/ili vašu oznaku Volvo ID kako bismo provjerili možete li kupiti navedenu Uslugu.

Otkrivanje / Primatelji vaših osobnih podataka / Prijenos

Niže navedene kategorije podataka prenose se u Volvo Cars te našim podružnicama i poslovnim partnerima.

PDV brojevi se izvješćuju nadležnim tijelima sukladno lokalnim propisima.

Glede naših poslovnih partnera koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog područja (EGP), prenosit ćemo vaše osobne podatke na temelju Standardnih ugovornih odredbi koje je prihvatila Europska komisija.

Prekid prikupljanja podataka

U svrhu prekida prikupljanja gore-opisanih podataka koje bilježi vozilo, kao vlasnik vozila trebate kontaktirati našu Službu za kupce, bilo telefonom, e-poštom ili putem obrasca opisanog u nastavku. Kako biste pronašli kontakt podatke za vaše tržište, molimo posjetite poveznicu support.volvocars.com/contact.

Rok zadržavanja

Zadržat ćemo vaše osobne podatke u trajanju do 90 dana nakon što ste prestali koristiti kupljenu Uslugu.

Pohranit ćemo podatke koji se odnose na tu kupovinu u trajanju do 10 godina kako bismo poštivali propise o knjigovodstvenom i financijskom izvješćivanju.

Vaša prava i kontakt podaci

Kao fizička osoba, ovlašteni ste na određena prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Prava koja se odnose na ovu obradu podataka o vozilu su:

Pravo pristupa

Imate pravo zatražiti kopiju vaših osobnih podataka koje pohranjujemo.

Pravo na ispravak

Želimo osigurati da su vaši osobni podaci točni i ažurirani. Možete nas zatražiti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netočnima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo od nas primiti osobne podatke koje ste nam pružili na strukturirani način.

Pravo na prigovor/ograničenje obrade

Uz to imate pravo na prigovor te na prekid našeg prikupljanja podataka iz vozila te na ograničenje obrade u određenim okolnostima.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo kršeći zakone i propise o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo u Švedskoj je 'Datainspektionen' na adresi:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Švedska

Ako želite ostvariti svoja prava, molimo upotrijebite naš internetski obrazac na:

https://www.volvocars.com/subject-rights-request

Za više informacija o vašim pravima u vezi s obradom vaših osobnih podataka i kontaktnim podacima za daljnje informacije i pritužbe, kao i za kontaktne detalje našeg službenika za zaštitu podataka, molimo pogledajte Volvo Car Group Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca.


This article is applicable to


Did this help?

Informativna obavijest – Volvo ID

Da bi vam Volvo Car Corporation mogao pružati sve funkcije povezane s Volvo ID oznakom, trebamo obrađivati određene podatke.

Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca

Informativna obavijest – Connected Safety

Da bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”, „nas”) mogao pružati sve funkcije povezane s uslugom Connected Safety, trebamo obrađivati određene podatke.

Pravni kontakti

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, privatnosti ili drugim pravnim pitanjima, molimo da upotrijebite odgovarajuće kontaktne informacije u nastavku.

Pravni dokumenti i upravljanje podacima

Mi iz korporacije Volvo Car Group želimo vam ponuditi Usluge koje vaše iskustvo s Volvom čine što je više moguće sigurnim, jednostavnim i ugodnim.

Informativna obavijest - Opća analiza podataka u svrhu istraživanja i razvoja proizvoda i usluga

Informativna obavijest – Glasovno slanje poruka

Kako bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”) mogao pružati sve funkcije povezane s Glasovnim slanjem SMS-a, trebamo obrađivati određene podatke.

Informativna obavijest – Volvo On Call

Kako bi vam Volvo Car Corporation („Volvo”, „mi”) mogao pružati sve funkcije povezane s uslugom Volvo On Call, trebamo obrađivati određene podatke, uključujući osobne podatke.