Zaštita privatnih podataka

Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca

Updated 9/22/2020

Pravila o zaštiti osobnih podataka kupaca

17w38 - Support site - Legal icon

Djelokrug i svrha

Ova pravila primjenjuju se na Obradu Osobnih podataka kupaca u svim kompanijama koje su dio korporacije Volvo Car Group („Volvo Cars”, „naš”, „nas” ili „mi”). Svrha ovih pravila jest pružiti našim trenutačnim, bivšim i potencijalnim kupcima (pod zajedničkim nazivom „kupci” ili „vi”) opće razumijevanje sljedećega:

 • okolnosti pod kojima prikupljamo i obrađujemo vaše Osobne podatke
 • vrste Osobnih podataka koje prikupljamo
 • razlozi za prikupljanje vaših Osobnih podataka
 • način na koji upravljamo vašim Osobnim podacima
 • podjela odgovornosti za Obradu Osobnih podataka među različitim pravnim osobama u korporaciji Volvo Cars, i
 • kontaktni podaci za nas da biste mogli dobivati informacije o svojim pravima i potraživati svoja prava u vezi s našom obradom vaših Osobnih podataka.

Ova pravila o zaštiti osobnih podataka Kupaca ne opisuju obradu osobnih podataka koju provode neovisni lokalni predstavnici. Za informacije o obradi osobnih podataka koju vrši takva pravna osoba upućujemo vas na predmetnu kompaniju. Kontaktne podatke možete pronaći pod Pravni kontakti.

Ova Pravila se neprestano ažuriraju da bi odrazila mjere koje poduzima Volvo Cars u vezi s vašim Osobnim podacima.

Voditelj obrade

Volvo Car Corporation (švedska pravna osoba s korporativnim registracijskim brojem 556074-3089) je Voditelj obrade u odnosu na Obradu vaših Osobnih podataka u svrhu istraživanja i razvoja novih i trenutačnih modela automobila, kao i za određene globalne usluge koje se nude kupcima. Nadalje, Volvo Car Corporation je Voditelj obrade za svaku Obradu Osobnih podataka u vezi s praćenjem kakvoće automobila i mogućih sigurnosnih opoziva, kao i radi ispunjavanja regulatornih zahtjeva.

Svaka nacionalna prodajna kompanija unutar korporacije Volvo Cars općenito je odgovorna za marketing, prodaju i odnose s kupcima, kao i za usluge koje su specifične za njezino lokalno tržište. Nacionalna prodajna kompanija je Voditelj obrade Osobnih podataka u te svrhe. Na tržištima bez nacionalne prodajne kompanije uvoznik obično ima istu odgovornost kao nacionalna prodajna kompanija. Stoga, uvoznik je u tim slučajevima Voditelj obrade. Volvo Cars ugovorno zahtijeva od svojih zastupnika i servisa da poštuju pravila o zaštiti podataka. Napominjemo da su Volvo Cars i njegovi ovlašteni zastupnici i servisi zasebne pravne osobe, te da mi općenito nismo odgovorni za zastupnike i servise koji ne poštuju mjerodavne zakone. Ako imate pitanja u vezi s načinom upotrebe vaših Osobnih podataka od strane zastupnika ili servisa, molimo da se obratite izravno zastupniku ili servisu.

Kontaktne podatke možete pronaći pod Pravni kontakti.

Načela Obrade podataka

Obrada vaših Osobnih podataka čini važan dio našeg pružanja proizvoda i usluga vama. Cijenimo vaše povjerenje u nas kada nam dajete svoje Osobne podatke te zaštitu vaših osobnih podataka smatramo bitnim dijelom usluga koje nudimo. Da bismo čuvali vaše Osobne podatke, istodobno povećavajući vrijednost za kupca i nudeći poboljšano i sigurnije iskustvo vožnje, držimo se sljedećih pet općih načela.

Sloboda izbora

Vaši Osobni podaci pripadaju vama. Nastojimo ne imati nikakve pretpostavke u vezi s vašim postavkama privatnosti i cilj nam je oblikovati svoje usluge tako da možete izabrati želite li ili ne želite podijeliti svoje Osobne podatke s nama.

Ravnoteža interesa

Ako je Obrada vaših Osobnih podataka potrebna radi pravovaljanog interesa, te ako taj interes prevagne nad potrebom za zaštitom vaših osobnih podataka, možemo obrađivati određene Osobne podatke bez pribavljanja vaše privole ako je to zakonom dopušteno. U određenim drugim situacijama, možemo također obrađivati vaše Osobne podatke bez vaše privole ako to zahtijeva mjerodavni zakon. Za više informacija pogledajte odjeljak „Privola” u nastavku.

Razmjernost

Volvo Cars obrađivat će Osobne podatke kupaca samo ako je to primjereno, relevantno i potrebno u odnosu na svrhu za koju se prikupljaju. Cilj nam je učiniti vaše Osobne podatke anonimnima kada se funkcija ili usluga može ostvariti s anonimnim podacima. Ako kombiniramo anonimne ili neosobne podatke s vašim Osobnim podacima, s njima će se postupati kao s Osobnim podacima sve dok budu u toj kombinaciji.

Transparentnost i sigurnost

Volvo Cars vjeruje u transparentnost o tome koje Osobne podatke obrađujemo i u koje svrhe. Za nas je također ključno zaštititi vaše Osobne podatke jer je za korporaciju Volvo Cars jedna od temeljnih vrijednosti štititi ono što vam je važno. Na zahtjev će Volvo Cars pružiti kupcima dodatne informacije u vezi s našom Obradom i zaštitom vaših Osobnih podataka.

Pridržavanje propisa

Politika je korporacije Volvo Cars pridržavati se važećih zakona, odredaba i pravilnika koji uređuju privatnost i zaštitu podataka u svakoj državi u kojoj poslujemo. Kada je to potrebno, prilagodit ćemo Obradu vaših Osobnih podataka kako je opisano u ovim pravilima da bismo osigurali pridržavanje propisa.

Osobni podaci koje Volvo Cars prikuplja o vama i o vozilu upotrebljavat će se:

 • da bi vam se pružili proizvodi i usluge, uključujući utvrđivanje vaše podobnosti za određene kupnje i usluge, kao i da bismo vam ponudili bolje ponude i iskustva;
 • da bismo vas informirali o nadogradnjama ili promjenama naših proizvoda i usluga, uključujući ali bez ograničavanja na promjene naših uvjeta, odredaba i pravila;
 • da bismo vas obavijestili o novim proizvodima, uslugama i zbivanjima;
 • da bismo vam pružili podršku za vozilo i servis (jamstvo, podaci o opozivu itd.);
 • radi razvoja proizvoda, primjerice u svrhu poboljšanja performansi, kakvoće i sigurnosti vozila;
 • radi vrednovanja i poboljšanja naše ponude kupcima, te komunikacije s kupcima;
 • radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva ili zakonitih zahtjeva od strane državnih tijela;
 • da bismo vas informirali o svojim proizvodima i uslugama te utvrdili one koji bi vam mogli biti zanimljivi;
 • radi provedbe istraživanja tržišta; i
 • u svrhu analize i izrade profila kupaca (uključujući internet i društvene mreže) koje izvršavamo mi i naši odabrani dobavljači.

Korisne definicije

Volvo Cars se u ovim pravilima služi definicijama navedenima u nastavku:

 • „Voditelj obrade” označava fizičku ili pravnu osobu, državno tijelo, agenciju ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajednički s drugima, utvrđuje svrhu i sredstva Obrade Osobnih podataka;
 • „Izvršitelj obrade” označava fizičku ili pravnu osobu, državno tijelo, agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • „Osobni podaci” označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 • „Obrada” označava bilo koji postupak ili skup postupaka koji se provode nad Osobnim podacima ili na skupovima Osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • „Osjetljivi osobni podaci” označava Osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, religijska ili filozofska uvjerenja, ili članstvo u sindikatima, i Obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvenog identificiranja fizičke osobe, podatke o zdravlju ili o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičke osobe.

Prikupljanje podataka

Možete nam pružiti informacije o sebi ili o svojem vozilu prilikom upotrebe usluga korporacije Volvo Cars u vozilu ili izvan njega ili u drugim kontaktima s korporacijom Volvo Cars, primjerice putem naših mrežnih mjesta ili centrala za kupce (u ovom kontekstu napominjemo da telefonski pozivi mogu biti snimljeni, uz vašu privolu, u svrhe osiguravanja kakvoće). Također, vaše podatke možemo pribaviti od ovlaštenih zastupnika i servisa te ostalih trećih strana. Ti podaci mogu uključivati:

 • vaše kontaktne podatke (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte itd.);
 • demografske podatke (dob, bračno stanje, sastav kućanstva itd.);
 • podatke o vozilu (registracijski broj vozila (VIN), model, datum kupnje, povijest servisa itd.);
 • podatke o lokaciji izvedene iz vaših aktivnosti (pomoć u navigaciji, pretraživanje, dijeljenje lokacije itd.); i
 • podatke o vašoj kupnji i upotrebi naših proizvoda i usluga (vaše sklonosti i postavke, povijest kupnje, Volvo ID itd.).

Vaše vozilo će automatski prikupljati podatke o vozilu i njegovu okruženju, ponajprije tehničke prirode te koji se ne odnose izravno na vas kao osobu. Takvi podaci („Podaci koje bilježi vozilo”) obično su povezani s identifikacijskim brojem vozila (VIN) i stoga se mogu povezati s vama. Podaci koje bilježi vozilo mogu uključivati:

 • sigurnosne podatke (jesu li zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva aktivirani, jesu li vrata i prozori zaključani ili otvoreni itd.);
 • stanje funkcionalnosti sustava (motora, ubrzanja, upravljanja i kočnica itd.);
 • podatke o vožnji (brzina vozila, upotreba kočnice i papučice ubrzanja, kretanje kola upravljača itd.);
 • podatke o lokaciji (položaj vozila u slučaju nesreće itd.); i
 • podatke o okruženju (temperatura izvan vozila, slike itd.).

Informacije o određenim Podacima koje bilježi vozilo također su dio Priručnika za vlasnika vozila.

Posebno smo pozorni i primjenjujemo dodatne mjere ako i kada prikupljamo i obrađujemo Osjetljive osobne podatke, u skladu s važećim zakonskim odredbama. Radi izbjegavanja dvojbe, napominje se da važeći zakon može zahtijevati da se s drugim vrstama podataka također postupa kao s Osjetljivim osobnim podacima.

Obavijest

Ako je razborito primjenjivo ili to zahtijeva primjenjivi zakon, u vezi s prikupljanjem ili registracijom vaših Osobnih podataka, dat ćemo vam (i) specifične podatke o svrsi Obrade vaših Osobnih podataka, (ii) identitet Voditelja obrade, (iii) identitete trećih strana kojima se podaci mogu otkriti i (iv) druge informacije koje mogu biti potrebne kako bismo osigurali da možete zaštititi svoja prava. Gore navedeni podaci mogu se, primjerice, pribaviti kada kupujete vozilo, u sustavu vozila za informiranje i zabavu, u mobilnim aplikacijama koje je razvio Volvo Cars, na https://www.volvocars.com ili u ugovoru koji zaključujete s korporacijom Volvo Cars.

Privola

U slučajevima u kojima je to razborito praktično ili ako to zahtijeva važeći zakon, pribavit ćemo vašu privolu prije prikupljanja ili upotrebe vaših Osobnih podataka. Zahtjev za vašom privolom bit će jasan i specifičan te će vam pružiti razboritu osnovu na temelju koje ćete donijeti svoju odluku. Nikada nećemo podrazumijevati vašu privolu. Umjesto toga, osigurat ćemo da možete dati privolu na jasan i transparentan način. Vaša privola je dobrovoljna i uvijek je možete povući, primjerice odustajanjem od određene usluge ili kontaktiranjem korporacije Volvo Cars na adresu navedenu u odjeljku „Podaci i pristup” u nastavku. Ako ne date privolu, možda se nećete moći koristiti uslugama ili dijelovima usluga.

Prikupljanje i Obrada Osobnih podataka bez privole

Prikupljanje i upotreba Podataka koje bilježi vozilo može biti potrebno (i) da bi tehničari dijagnosticirali i popravili kvarove u vozilima tijekom servisa i održavanja vozila, (ii) za razvoj proizvoda Volvo Cars, primjerice za poboljšanje kakvoće i sigurnosnih funkcija vozila, (iii) za upravljanje obvezama iz jamstava Volvo Cars i (iv) ispunjavanje zakonskih propisa. Prilikom prikupljanja ili korištenja Podataka koje bilježi vozilo u ovu svrhu, te za slične pravovaljane interese korporacije Volvo Cars, općenito nećemo tražiti vašu privolu osim ako se to ne smatra potrebnim u pojedinim slučajevima ili to zahtijeva primjenjivi zakon.

Aplikacije trećih strana

Možete pristupiti aplikacijama i drugim uslugama povezanima s vozilom, koje pruža treća strana, a koje mogu, primjerice, zahtijevati prijenos podataka o lokaciji i drugih Podataka koje bilježi vozilo toj trećoj strani. Korporacija Volvo Cars nije odgovorna za prikupljanje ili upotrebu Osobnih podataka u aplikacijama ili uslugama koje pruža treća strana i preporučuje da pažljivo pregledate primjenjive uvjete za (kao i svaku politiku integriteta koja se odnosi na) takve aplikacije ili usluge prije nego što se njima koristite. Ako imate pitanja o upotrebi vaših Osobnih podataka od strane određene treće strane, molimo da se obratite izravno toj trećoj strani.

Međunarodni prijenosi

Volvo Cars može prenijeti vaše Osobne podatke primateljima u državama izvan Europskog gospodarskog područja koje mogu imati drukčije zakone o zaštiti podataka. To uključuje države za koje Europska komisija smatra da nemaju odgovarajuću razinu zaštite Osobnih podataka. U takvom slučaju Volvo Cars će osigurati da postoji pravni temelj za taj prijenos u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Također ćete biti obaviješteni o pravnom temelju, o zaštitnim mjerama koje su provedene, kao i o tome gdje možete pribaviti primjerak informacija o tim zaštitnim mjerama.

Upotreba podataka

Tijekom većeg dijela postupka Obrade podataka možete prekinuti našu upotrebu vaših Osobnih podataka ažuriranjem svojih postavki, ukidanjem određene usluge, povlačenjem svoje privole za Obradu kontaktiranjem korporacije Volvo Cars na adresu navedenu u odjeljku „Podaci i pristup” u nastavku, ili na drugi način prema našim uputama. Međutim, i osim ako drugačije ne slijedi iz važećeg zakona, općenito ne možete odustati od naše Obrade vaših Osobnih podataka:

 • u vezi s određenim postupcima prikupljanja i daljnje Obrade vaših Podataka koje bilježi vozilo u vezi sa sigurnošću, kakvoćom i poboljšanjem proizvoda;
 • koje provodimo da bismo vam slali važne obavijesti, kao što su promjene odredaba i uvjeta te pravila ili u slučaju opoziva proizvoda; i
 • koje provodimo da bismo se pridržavali svojih zakonskih obveza.

Zadržavanje

Zadržat ćemo vaše Osobne podatke samo onoliko koliko je to potrebno da bismo ispunili svrhe navedene u ovim pravilima ili svrhe o kojima ste na drugi način bili obaviješteni. To znači da kada date privolu za našu Obradu vaših Osobnih podataka, podatke ćemo zadržati sve dok traje odnos s kupcem (i, ako je primjenjivo, do isteka jamstvenog razdoblja) ili dok ne povučete svoju privolu. Ako ste povukli svoju privolu, možemo bez obzira na to zadržati određene Osobne podatke tijekom razdoblja koje je potrebno da bismo ispunili svoje pravne obveze i obranili se u sudskim sporovima. Ako nismo dobili vašu privolu za Obradu, Osobni podaci bit će zadržani samo u mjeri u kojoj nam to dopušta zakon.

Kakvoća podataka

Kada obrađujemo vaše Osobne podatke, nastojimo osigurati da budu točni i ažurni. Pokušavamo izbrisati ili ispraviti Osobne podatke koji su netočni ili nepotpuni. Za više podataka o vašem pravu na osiguravanje točnosti vaših Osobnih podataka koje držimo, pogledajte odjeljak „Podaci i pristup” u nastavku.

Podaci i pristup

Kako je prethodno navedeno u odjeljku „Obavijest”, možemo vam dati specifične informacije glede naše Obrade vaših Osobnih podataka prilikom prikupljanja ili registracije takvih podataka. Imate pravo zatražiti (i) primjerak Osobnih podataka koje pohranjujemo o vama, (ii) da ispravimo ili uklonimo Osobne podatke za koje smatrate da su netočni, i (iii) da se vaši Osobni podaci izbrišu i da naša obrada vaših Osobnih podataka bude ograničena u određenim okolnostima. Osim toga, imate pravo prigovora na našu obradu vaših Osobnih podataka, kao i na primanje svojih Osobnih podataka, koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom te strojno čitljivom obliku, te na prijenos podataka drugom Voditelju obrade.

Zahtjeve je potrebno poslati pravnoj osobi koja je navedena na kraju ovoga dokumenta. Vaši će zahtjevi biti obrađeni na brz i ispravan način. Ako važeći zakon predviđa upravnu naknadu za postupanje po vašem zahtjevu (zahtjevima), Volvo Cars može naplatiti takvu naknadu. Osim toga, možda ćete moći pristupiti pregledu određenih Osobnih podataka koje ste izravno pružili i koje drži Volvo Cars, te ispraviti ili ažurirati svoje informacije prijavom na račun na portalu za kupce Volvo Cars, ili sličnoj usluzi koja se nudi na vašem lokalnom tržištu. Za više informacija o svojim pravima molimo da kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Molimo da pronađete kontaktne detalje našeg Službenika za zaštitu podataka na kraju ovoga dokumenta.

Sigurnost

Korporacija Volvo Cars poduzela je tehničke i organizacijske mjere da bismo zaštitili vaše Osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili promjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kakvog drugog nezakonitog oblika Obrade.

Otkrivanje trećim stranama

Volvo Cars može podijeliti vaše Osobne podatke:

 • među jedinicama korporacije Volvo Cars;
 • s ovlaštenim zastupnicima i servisima korporacije Volvo Cars, u svrhu distribucije ponuda za proizvode i usluge te ostale komunikacije s vama; s drugim poslovnim partnerima u svrhu distribucije ponuda za proizvode i usluge te ostale komunikacije s vama ili u svrhu istraživanja i razvoja;
 • u vezi s prodajom ili prijenosom pravne osobe ili imovine korporacije Volvo Cars;
 • ako je zakonom propisano, primjerice u slučaju istrage državnog tijela, sudskog spora ili drugog zakonskog postupka ili zahtjeva;
 • ako mi, u dobroj vjeri, smatramo da je otkrivanje podataka potrebno kako bismo zaštitili svoja prava, primjerice da bismo istražili moguće kršenje naših odredaba i uvjeta ili da bismo ustanovili, spriječili ili otkrili prijevaru ili druge sigurnosne probleme
 • s drugim poslovnim partnerima ili trećim stranama kod kojih ste odabrali primati uslugu i koje ste ovlastili da traže podatke od korporacije Volvo Cars (primjerice, za Volvo dostavu u automobil);
 • s našim pružateljima proizvoda i usluga koji rade u naše ime u vezi s gornjim upotrebama, kao što su pružatelji mobilnih usluga, društva na čijim je poslužiteljima naše mrežno mjesto ili koja njime upravljaju, koja šalju obavijesti, provode analitiku podataka, društva za obradu kreditnih kartica, ili pružatelji sustava koji su potrebni za obradu, pohranu ili upravljanje kreditnim karticama ili financijskim informacijama; i
 • s pružateljima hitnih usluga, poput policije, pružatelja pomoći na cesti, pružatelja hitne pomoći, da bi se isporučile povezane usluge (primjerice, za Podršku u nuždi Volvo On Call).

Neke od pravnih osoba korporacije Volvo Cars koje su Voditelj obrade vaših Osobnih podataka će, prema općem pravilu, otkriti trećim stranama vaše Osobne podatke samo ako su dobile vašu privolu da to učine. Međutim, ako zakon to dopušta, smijemo dijeliti vaše Osobne podatke bez vaše privole, osim ako ne smatramo da je potrebna vaša privola u pojedinom slučaju ili je ona zakonski propisana, u sljedećim situacijama:

 • kada otkrivanje podataka propisuje zakon; i
 • kada je otkrivanje podataka potrebno u svrhu pravovaljanog interesa korporacije Volvo Cars (primjerice, da bismo zaštitili svoja zakonska prava, kako je gore opisano).

Obrada podataka u naše ime

Djelatnicima i dobavljačima korporacije Volvo Cars, koji trebaju upotrebljavati podatke kako bi ih obrađivali u naše ime, ograničen je pristup vašim Osobnim podacima, a oni su ujedno ugovorno obvezni čuvati sigurnost i tajnost vaših Osobnih podataka. Naš cilj je odabrati onu opciju usluge Obrade koja najbolje čuva integritet vaših Osobnih podataka prema trećim stranama. Neke od tih aktivnosti obrade mogle bi se provoditi izvan EGP-a pod specifičnom pravnom osnovom kako to propisuje državni zakon.

Marketing

Nećemo prodavati vaše Osobne podatke niti njima trgovati s trećim stranama osim ako za to nemamo vašu privolu. Nećemo dijeliti vaše Osobne podatke s trećim stranama za njihove marketinške svrhe, osim ako nemamo vašu privolu za takvo otkrivanje. Ako ste dali takvu privolu, ali želite prestati primati marketinški materijal od neke treće strane, molimo da se izravno obratite toj trećoj strani. Možemo vam pružiti informacije o novim proizvodima, uslugama, zbivanjima ili sličnim marketinškim aktivnostima. Ako se želite odjaviti s određenih novosti ili slične komunikaciju koje primate e-poštom, molimo da slijedite upute u odgovarajućoj poruci. Možete upotrijebiti i svoj korisnički račun na portalu za kupce Volvo Cars, ili sličnu uslugu koja se nudi na vašem lokalnom tržištu, da biste odabrali prekid određenih vrsta priopćavanja od korporacije Volvo Cars i da biste promijenili prethodno podnesene postavke.

Mrežna mjesta i kolačići

Općenito, možete posjetiti mrežna mjesta korporacije Volvo Cars bez otkrivanja svojeg identiteta i ikakvih podataka o sebi. Međutim, da bismo vam mogli pružiti određene usluge ili ponude, često trebamo zabilježiti određene stavke Osobnih podataka, poput vašeg imena ili adrese e-pošte. Također možemo prikupljati (putem kolačića) anonimne informacije o vašoj upotrebi naših mrežnih mjesta prije takvog bilježenja. Te informacije pomoći će nam da poboljšamo svoja mrežna mjesta ili marketing. Sva mrežna mjesta korporacije Volvo Cars koja su otvorena za naše kupce uključuju informacije u vezi s našom upotrebom kolačića. Za određene države postoji i internetski postupak za prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Za više informacija glede naše upotrebe kolačića, molimo provjerite lokalne informacije glede kolačića koje su objavljene u vašoj državi na https://www.volvocars.com (prvo odaberite svoju državu ili regiju, pa listajte prema dolje do dna internetske stranice i kliknite na Kolačići).

Aplikacije

Kada preuzmete ili se registrirate za upotrebu neke od naših aplikacija, možda ćete nam poslati Osobne podatke kao što je vaše ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i drugi podaci za registraciju. Nadalje, dok se koristite našim aplikacijama, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući tehničke informacije u vezi s vašim mobilnim uređajem, kao i informacije o načinu na koji se služite nekom aplikacijom. Ovisno o konkretnoj aplikaciji kojom se koristite i tek nakon vaše privole za takvo prikupljanje, možemo također prikupljati informacije koje su pohranjene na vašem uređaju, uključujući kontaktne podatke, podatke o lokaciji i druge digitalne sadržaje. Daljnje pojedinosti o vrstama podataka koje prikupljamo navedene su u obavijesti o zaštiti osobnih podataka i/ili posebnoj obavijesti za svaku pojedinačnu aplikaciju.

Usluge i aplikacije trećih strana

Neke od aplikacija trećih strana koje preuzmete, koje su predinstalirane ili na koje se možete prijaviti mogu imati zasebne odredbe i pravila o zaštiti osobnih podataka koji su mjerodavni neovisno o našim pravilima o zaštiti osobnih podataka. Korporacija Volvo Cars nije odgovorna za upotrebu Osobnih podataka u aplikacijama i uslugama treće strane. Preporučujemo da pažljivo pregledate korisničke uvjete i pravila o zaštiti osobnih podataka svake usluge ili aplikacije treće strane prije prijave, preuzimanja ili upotrebe takvih aplikacija ili usluga. Također preporučujemo da potražite postavke i kontrole osobnih podataka u aplikacijama trećih strana nakon preuzimanja.

Djeca

Naše usluge nisu namijenjene djeci za upotrebu. Svjesno ne tražimo niti prikupljamo ikakve Osobne podatke o djeci mlađoj od 13 godina, niti im nudimo svoje proizvode ili usluge. Ako nam je dijete dalo Osobne podatke, roditelj ili skrbnik toga djeteta može nas kontaktirati da bismo podatke izbrisali iz svoje evidencije. Ako smatrate da bismo mogli imati podatke o djetetu mlađem od 13 godina, molimo da nas kontaktirate. Ako saznamo da smo nenamjerno prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 13 godina, ili istovrijedne minimalne dobi ovisno o pravnom sustavu, poduzet ćemo korake da bismo izbrisali te podatke što je prije moguće.

Praćenje

Zbog zakonskih zahtjeva moramo pratiti rad svojega sustava, uključujući vozila koja smo proizveli. To znači da iz tih vozila prikupljamo uzorak podataka.

Podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo kršeći zakone i uredbe o zaštiti podataka, imate pravo na podnošenje pritužbe svojem nadzornom tijelu.

Podaci za kontakt

Kako biste ostvarili svoja prava kao ispitanik, npr. da biste dobili informacije u vezi s načinom na koji Volvo Cars obrađuje vaše osobne podatke ili da biste pristupili osobnim podacima koje Volvo Cars obrađuje, a odnose se na vas, molimo da upotrijebite naš INTERNETSKI OBRAZAC (prvo odaberite svoju državu ili regiju, pa otvorite i ispunite naš internetski obrazac) što će osigurati obradu vašega zahtjeva. Molimo primijetite da Volvo Cars ne čuva podatke o obradi koju provode neovisni lokalni predstavnici. Za informacije o obradi vaših osobnih podataka koju provode naši neovisni lokalni predstavnici, ako želite upravljati svojim postavkama izravnog marketinga ili ako imate druge povezane zahtjeve, molimo da pogledate kontaktne informacije pod Pravni kontakti.

Službenik za zaštitu podataka

Korporacija Volvo Cars imenovala je Službenika za zaštitu podataka za Grupu kojega možete kontaktirati e-poštom ili poštom kako je navedeno u nastavku:

Adresa e-pošte: globdpo[at]volvocars[.]com.

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švedska.


This article is applicable to


Did this help?